การต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์ช่วงโควิด-19 ไม่ต้องไปขนส่ง

0
ต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์,โควิด19,โควิด-19, https://eservice.dlt.go.th/,ภาษีรถยนต์ออนไลน์,

การต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์ช่วงโควิด-19 ระบาด มีวิธีการอย่างไรบ้าง ในบทความพร้อมอธิบายทุกขั้นตอนให้ผู้อ่านเข้าใจ และไปทำด้วยตนเองได้โดยง่าย

เจ้าของรถยนต์หลายรายเริ่มใกล้ถึงวันเสียภาษีประจำปี แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในขณะนี้ กรมการขนส่งทางบก ได้เปิดรับต่อภาษีผ่านช่องทางออนไลน์ที่ https://eservice.dlt.go.th/ ทั้งสะดวกและแสนง่ายดายด้วยตนเอง

แบบที่ 1

  • รถยนต์ที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน 7 ปี
  • รถจักรยานยนต์ที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน 5 ปี
  • ใช้บริการชำระภาษีรถประจำปีผ่านช่องทางออนไลน์ที่ https://eservice.dlt.go.th/
  • รอรับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีทางไปรษณีย์

แบบที่ 2

  • รถที่ไม่สามารถใช้บริการชำระภาษีประจำปีผ่านช่องทางออนไลน์
  • รถยนต์ที่มีอายุการใช้งาน เกิน 7 ปี
  • รถจักรยานยนต์ที่มีอายุการใช้งาน เกิน 5 ปี
ชำระภาษีรถยนต์ออนไลน์

แนะนำใช้บริการเลื่อนล้อต่อภาษี (Drive Thru for Tax) ชำระภาษีได้โดยไม่ต้องลงจากรถ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัด ให้บริการในวันและเวลาราชการ

ข้อมูลจาก : กรมการขนส่งทางบก