ม.จ.จุลเจิมเดือดแรง! ประกาศสำคัญแต่รบ.ไม่ทำเอง แล้วหมาที่ไหนจะเชื่อ?

0

จากที่วันนี้(21พ.ค.63) ม.จ. จุลเจิม ยุคล หรือ ท่านใหม่ ได้โพสต์ข้อความโดยนำประกาศฉบับหนึ่งมาประกอบด้วย ซึ่งมีเนื้อหาที่สำคัญที่ระบุไว้ว่า “ความกตัญญูรู้คุณ คือสิ่งที่หายไปจากคนรุ่นใหม่ ที่มีความรู้ แต่ไม่มีปัญญา”

ประกาศสำคัญเช่นนี้ ถ้ารัฐบาลจริงใจ ต่อ ชาติ และสถาบัน รัฐบาล สมควรเป็นผู้ออกประกาศ และกำหนดโทษลงไปเลย เพราะไอ้สามคน เอาข่าวปลอม ข่าวมโน มาทำลายความมั่นคงต่อประเทศชาติ และสถาบัน มิใช่ให้แค่ รองปลัด เป็นผู้ประกาศ แล้วหมาที่ไหนจะเชื่อ ครับ

อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบพบว่า เมื่อวันที่ 12 เม.ย.2560 ได้มีประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง การงดเว้นการติดต่อกับบุคคลบนสื่ออินเทอร์เน็ต ด้วยศาลอาญา ได้มีคำสั่งระงับการแพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 จึงขอให้ประชาชนโดยทั่วไป งดการติดตาม ติดต่อ เผยแพร่

หรือการกระทำอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการเผยแพร่ เนื้อหา ข้อมูล ของบุคคลตามประกาศนี้บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต สื่อสังคมออนไลน์ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อมิให้เป็นการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์) พ.ศ.2550 ทั้งเจตนาและไม่เจตนา ดังนี้

1.นายสมศักดิ์ เจียมธีรสกุล

2.นายปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์

3.นายแอนดรูว์ แม็กเกรเกอร์ มาร์แชล

ลงนามโดย น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวง รักษาการแทนปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ที่มา : เฟซบุ๊กจุลเจิม ยุคล