นายกฯ เซ็นคำสั่งคืนตำแหน่ง นายวิชัย โภชนกิจ กลับไปปฏิบัติราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมการค้าภายใน

0
นายกรัฐมนตรี,เซ็นคำสั่งคืนตำแหน่ง,นายวิชัย โภชนกิจ,กรณีมีการกักตุนและจำหน่ายหน้ากากอนามัย,พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา,

นายกรัฐมนตรี ลงนามในคำสั่งให้ นายวิชัย โภชนกิจ กลับไปปฏิบัติราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมการค้าภายใน หลังตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 2 ชุด

วันที่ 19 พ.ค 63 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ได้ลงนามในคำสั่งให้ นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน กลับไปปฏิบัติราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมการค้าภายใน หลังจากที่ก่อนหน้านี้ ได้มีคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการที่สำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 มี.ค.2563 ที่ผ่านมา และในคำสั่งได้ขอให้มีการตรวจสอบเพื่อให้เกิดความชัดเจน ถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม กรณีมีการกักตุนและจำหน่ายหน้ากากอนามัย

หน้ากากอนามัย

โดยปลัดกระทรวงพาณิชย์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 2 ชุด ดังนี้

  • ชุดที่ 1 มีรองปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน มีผลสรุปว่าการปฏิบัติหน้าที่ในการกำกับดูแลหน้ากากอนามัยของศูนย์บริหารจัดการหน้ากากอนามัย กรมการค้าภายใน ไม่พบช่องโหว่ในการปฏิบัติงานในเวลาราชการ แต่อาจจะมีช่องโหว่ในช่วงนอกเวลาราชการ
  • ชุดที่ 2 มีปลัดกระทรวงเกษตรเป็นประธาน มีข้อสรุปว่า ไม่พบการบริหารจัดการบกพร่อง ทุกอย่างปฏิบัติตามขั้นตอนที่กฎหมายให้อำนาจไว้ และกรมการค้าภายในไม่ได้บริหารจัดการเพียงหน่วยงานเดียว แต่ยังมีหน่วยงานอื่น ๆ เข้ามาร่วมบริหารจัดการด้วย ซึ่งถือว่ามีการถ่วงดุลการบริหารจัดการ ไม่ได้เบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว

โดยหลังจากที่นายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งคืนตำแหน่ง ได้มีหนังสือส่งตัวนายวิชัย เพื่อให้กลับไปปฏิบัติราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมการค้าภายใน ในวันที่ 19 พ.ค.2563 ซึ่งนายวิชัย ได้เดินทางไปปฏิบัติราชการที่กรมการค้าภายในตามคำสั่งแล้ว

นายกฯ เซ็นคำสั่งคืนตำแหน่ง นายวิชัย โภชนกิจ กลับไปปฏิบัติราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมการค้าภายใน

ข้อมูลจาก : สำนักข่าวกรุงเทพธุรกิจ