รร.ล่องแพวิทยา ส่ง”ครูหลังม้า”กว่า 50 คน กระจายสอนเด็กชาวไทยภูเขาในถิ่นทุรกันดาร

0

เพจเฟซบุ๊ก “สวท.แม่สะเรียง” โพสต์ภาพพร้อมข้อความ ระบุว่า “ครูหลังม้า” ห้องเรียนเคลื่อนที่ สอนตามหย่อมบ้าน 4 วิชาหลัก ดูแลเด็กนักเรียนชาวไทยภูเขา 3 จังหวัด แอดฝากช่วยกันแชร์ต่อด้วยจ้า

นายสยาม เรืองสุกใส ผู้อำนวยการโรงเรียนล่องแพวิทยา เปิดเผยว่า การศึกษาในระบบออนไลน์ในยุคสถานการณ์โควิด-19 ของโรงเรียนล่องแพวิทยา บ้านสบโขง อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

ที่มีการเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 แก่เด็กชาวไทยภูเขาในพื้นที่จังหวัดตาก แม่ฮ่องสอน และ เชียงใหม่ นั้น เป็นการจัดการศึกษาในเขตพื้นสูงถิ่นทุรกันดาร จำเป็นต้องมีรูปแบบเฉพาะที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาของชุมชน ที่ไม่มีไฟฟ้า ไม่มีอินเตอร์เนต และผู้ปกครองของเด็กนักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ป่า ไม่มีอุปกรณ์ในการใช้เรียนทางระบบออนไลน์

ทางโรงเรียนล่องแพวิทยา จึงได้แก้ปัญหาโดยจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนเคลื่อนที่ ใช้ “ครูหลังม้า” ซึ่งก็คือการส่งครูออกไปสอนเด็กนักเรียนตามหย่อมบ้านต่าง ๆ โดยใช้มอเตอร์ไซค์ จัดการเรียนในลักษณะคละชั้นเรียน เน้นกลุ่มสาระหลัก 4 วิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย อังกฤษ โดยจัดทำสื่อให้เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ของผู้เรียนซึ่งเป็นเด็กชาวไทยภูเขา

ครูทั้งโรงเรียนที่มีอยู่ประมาณ 50 คน ได้กระจายออกสอนนักเรียน ร่วมกับ รุ่นพี่ในลักษณะพี่สอนน้องโดยนำรุ่นพี่ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาแต่ละหย่อมบ้าน เป็นครูพี่เลี้ยงสอนร่วมกับครูที่ออกไปสอน ในแต่ละหย่อมบ้านจะมีนักเรียนประมาณ 10 -15 คน

ทั้งนี้ โครงการ “ครูหลังม้า” จะหมุนเวียนไปตามหย่อมบ้านต่าง ๆ ให้ได้เรียนครบทุกวิชา อาทิตย์ละ 1 ครั้ง หมุนเวียนไปตามวงรอบในแต่ละวิชา จนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่การเรียนการสอนแบบปกติ

ที่มา :​ สวท.แม่สะเรียง