ก.แรงงาน เผย ประชาชนให้ความสนใจ สมัครฝึกอาชีพผ่านระบบออนไลน์

0
นายธวัช เบญจาทิกุล,กพร.,สมัครฝึกอาชีพผ่านระบบออนไลน์,โควิด19,โควิด-19, Online Training, www.dsd.go.th,ฝึกทักษะออนไลน์,

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สังกัดกระทวงแรงงาน เผยตัวเลขฝึกอาชีพออนไลน์พุ่ง แนะประชาชนที่อยู่บ้าน หยุดเชื้อ ช่วยชาติ พัฒนาฝีมือเรียนทักษะสายอาชีพผ่านเว็บไซต์

18 พ.ค.2563 นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากการที่ กพร. กระทรวงแรงงาน เปิดฝึกอาชีพผ่านออนไลน์ (Online Training) เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้แก่ประชาชน ผู้ว่างงานหรือผู้ถูกเลิกจ้างซึ่งต้องปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาลที่รณรงค์ให้ประชาชนอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้พัฒนาทักษะฝีมือของตนเองผ่านทางอินเทอร์เน็ตนั้น

นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน

ผลปรากฏว่ามีประชาชนให้ความสนใจเข้ารับชมเป็นจำนวนมาก ได้แก่

 • ภาษาอังกฤษ 27,188 ครั้ง
 • ช่างเครื่องปรับอากาศ 13,062 ครั้ง
 • ภาษาเกาหลี 10,378 ครั้ง
 • ภาษาญี่ปุ่น 10,222 ครั้ง
 • การประกอบอาหารไทย 8,828 ครั้ง
 • ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 7,761 ครั้ง
 • ช่างซ่อมรถยนต์ 7,022 ครั้ง
 • ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 6,437 ครั้ง
 • การตรวจซ่อมโน้ตบุ๊กและไมโครคอมพิวเตอร์ 5,850 ครั้ง
 • อาชีพอิสระ 5,053 ครั้ง
 • ช่างเชื่อมไฟฟ้า 3,311 ครั้ง
 • ช่างพ่นสีรถยนต์
 • ช่างซ่อมโทรทัศน์ 2,263 ครั้ง
 • ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1,518 ครั้ง
 • ช่างขับรถยก 1,190 ครั้ง

นายธวัช กล่าวต่อไปว่า สำหรับยอดตัวเลขเข้ารับชมดังกล่าวเป็นตัวชี้วัดที่ดีว่าประชาชาชนให้ความสนใจในการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง กลุ่มผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง ได้ใช้ช่วงเวลานี้เปลี่ยนวิกฤต ให้เป็นโอกาส ได้ฝึกทักษะอาชีพเพิ่มเติม ซึ่งในปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มีแนวโน้มที่ดีขึ้น ยอดผู้ติดเชื้อลดลง สถานประกอบกิจการหลายแห่งกำลังเตรียมกลับมาเปิดกิจการอีกครั้ง กลุ่มผู้ถูกเลิกจ้างหรือว่างงานเหล่านี้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการสมัครงานหรือทำงานได้เป็นอย่างดี

จึงเชิญชวนผู้สนใจเข้าฝึกอาชีพผ่านออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน www.dsd.go.th คลิกเลือก “ฝึกทักษะออนไลน์” (Online Training) ในอนาคตจะเพิ่มเติมสาขาให้มากยิ่งขึ้น เพื่อครอบคลุมทั้งด้านงานช่าง งานบริการ และภาษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4 หรือ กองสื่อสารองค์กร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 02-245-4035

วีดีทัศน์การฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต