เริ่มแล้ว การเรียนการสอนออนไลน์ ผ่านดาวเทียมพร้อมช่องสัญญาณในการรับชม

0
การจัดการศึกษาทางไกลโทรทัศน์ระบบดิจิตอล,โควิด19,โควิด-19,การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านฟรีทีวี 17 ช่อง,ดิจิตอล,KU band,C band, DLTV,เรียนออนไลน์,

การจัดการศึกษาทางไกลโทรทัศน์ระบบดิจิตอลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” โดยความร่วมมือระหว่าง กระทรวงศึกษาธิการ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เริ่มออกอากาศ 18 พฤษภาคม 2563

โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมมือกับหน่วยงานทางการศึกษาหลากหลายหน่วยงาน ร่วมกันจัดทำการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านฟรีทีวี 17 ช่อง เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างปลอดภัยผ่านทางช่องทีวีดิจิทัล และได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ก็ได้มาช่วยสนับสนุนจัดการ “เรียนออนไลน์” ด้วยเช่นกัน

การเรียนการสอนออนไลน์ ผ่านดาวเทียม

โดยเผยแพร่สัญญาณผ่านดาวเทียมฯ (DLTV) ครอบคลุมระดับชั้นการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่อนุบาลไปจนถึงมัธยมศึกษาสำหรับโรงเรียนที่เหมาะกับการใช้รูปแบบการ “เรียนออนไลน์” นั้น พุ่งเป้าหมายไปที่โรงเรียนในกรุงเทพฯ และโรงเรียนที่อยู่ในตัวเมืองใหญ่จังหวัดต่างๆ

รายละเอียดช่องสัญญาณทีวีต่าง ๆ ในการรับชมทั้งแบบดิจิตอล,KU Band และ C Band

ช่องสัญญาณในการรับชม ทีวีดิจิตอล
ช่องสัญญาณในการรับชม KU Band
ช่องสัญญาณในการรับชม C band

ข้อมูลจาก : มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ DLTV