ดร.สมเกียรติ ยก23กรณี เตือนภัยประเทศไทย เฝ้าระวัง เวฟสอง ไวรัสอยู่กับเราอีกนาน

0

ดร.สมเกียรติ ยก23กรณี เตือนภัยประเทศไทย เฝ้าระวัง เวฟสอง ไวรัสอยู่กับเราอีกนาน

ดร.สมเกียรติ โอสถสภา อดีตอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย ระบุว่า เตือนภัยประเทศไทย เวฟสอง

หนึ่ง คนไทยและต่างชาติจากแหล่งระบาดในต่างประเทศ จากตารางการระบาดในประเทศต่างๆทุกประเทศ ที่เส้นการพีคต่างกัน หลังสุดคือกาตาร์ เดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า สามารถใช้ข้อมูลวางแผนการดูแลคนไทยได้ และเตรียมการรับคนไทยที่หนีภัยการระบาด ภาคธุรกิจใช้วางแผนธุรกิจ ประเทศไทยจะรับคน วางแผนให้ดี คนไทยทั่วโลกมีเยอะ ล้านกว่าคน

สอง ดูการระบาดในประเทศเพื่อนบ้านให้ดี ฟิลิปปินส์ อินโด มาเลย์เดินทางเชื่อมกันทางทะเลมาก และมาเชื่อมกับไทยตอนใต้ จับตาทางทะเลให้ดี ชายแดนภาคใต้จะหนัก

สาม เส้นทางธรรมชาติมีทั่วไปทุกภาค บ่อนเขมร ลาว พม่ากิจการเป็นอย่างไร ยังไปแล่นได้ไหม ชายแดนภาคใต้เช่นแม่น้ำโกลก ว่ายน้ำมาได้ ช่องทางนี้สามแสนคน

สี่ ดูแลแรงงานประมงให้ดี เชื่อมต่อถึงกันหมด เรือเป็นแหล่งระบาด เพราะพื้นที่จำกัด มีเชื้อแต่ไมเข้าโรงพยาบาล ประมงเวียดนาม ไทย มาเลย์ ฟิลิปปินส์ อินโด เชื่อมกันหมดครับ

ห้า แรงงานต่างด้าวในไทยเกือบสามล้าน ที่มาอยู่นานแล้วทางภาคเหนือ อีกล้าน รวมสี่ล้าน ฝากหมอยงด้วยครับ คิดว่าเรามีคนติดเชื้อแต่ไม่แสดงอาการ เพราะแข็งแรง เพียบ จะบริหารการรักษาอย่างไร

หก สถิติเรือนจำทุกประเทศอันตราย ที่ควบคุมของตรวจคนเข้าเมือง ด้วย

เจ็ด ค่ายทหารทุกประเทศมีปัญหา จีน รัสเซีย อเมริกา ตำรวจไทยตอนนี้ดูจะมีชุดป้องกันครบแล้ว

แปด ผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการ อาจกลับมาป่วย ต้องประมาณการคนกลุ่มนี้อย่างตรงไปตรงมา ตั้งแต่ธันวาคม ขอรายจังหวัดครับ ของไทยสามแสน หรือหนึ่งล้าน แล้วแต่สูตร ใช้สถิติเก่าประเมินได้

เก้า จะเปิดติดต่อต้องแยกรายเมือง เช่นจีน เช่นอู่ฮั่นอันตราย มาก ปักกิ่งยังกลัว มีdensity of disease สูง ต้องแยกรายมณทลด้วย ช่วงนี้หลายประเทศต้องการรักษาภาคการท่องเที่ยว สายการบิน ต้องแยกวิเคราะห์รายประเทศ เป็นแมตริกา์จะมีขั้นตอนอย่างไร วางแผนให้ดี ข้อมูลครบ

สิบ ถึงเวลาต้องประเมินค่ารักษาคนป่วย ของไทยบอกว่าหนึ่งล้านบาทต่อคน ควรมีตัวเลขแยกกลุ่มที่เข้าห้องใช้เครื่องช่วยหายใจ แยกคนรับออกซิเจน และการรักษาทั่วไปว่าต้นทุนแต่ละกลุ่มเท่าใด แยกค่าใช้จ่าย รพ มหาวิทยาลัย รพ ศูนย์ รพ จังหวัด รพ อำเภอด้วยครับ โควิตนค่ รพ อำเภภก็รักษาได้ แยก fixed cost variable cost ด้วยนะครับ จะวางแผนง่ายขึ้น สงครามกับกับไวรัสยาว ต้องวางแผนการเงินให้ดี เราจะลดค่าใช้จ่ายในการรักษาให้เหลือห้าหมื่นได้ไหม จะทำให้โรคนี้ไม่น่ากลัว costing สำคัญมาก

สิบเอ็ด มีการสุ่มตรวจชุมชนแออัดหรือไม่ ตรอกเดินสวนกันไม่ได้ บ้านเล็กมาก ร่วมสิบเปอร์เซนต์ของครัวเรือนกทม

สิบสอง โลกกำลังศึกษาเรื่องจำนวนผู้ติดเชื้อที่ไม่เข้า รพ โดยการ testing มีงบพอไหม ครับ เจ้าหน้าที่เทคนิกการแพทย์ไหวไหม ดูคนจะพูดถึงน้อย แต่งานเสี่ยงมาก ชุดพอไหม นโยบายชัดไหมว่าทำเทสท์เพื่ออะไร หนึ่ง สอง สาม

สิบสาม  รัฐบาลตั้งงบเวฟสองแล้วยัง ถ้ามีวัคซีนจะมีงบหรือไม่ ขนอย่างไร อุณหภูมิลบมากๆครับ จะขนส่งอย่างไรทั่วประเทศ

สิบสี่ มีทีมติดตามสถานการณ์วัคซีนและวางแผนไหม หน่วยวัคซีนทั่วโลก

สิบห้า ทำประเมินผลlock down เสร็จแล้วยังครับ เรื่องไหน พื้นที่ใด ทำเกินไปบ้าง ประเภท เหาะเกินลงกา ต้องประเมินเพื่อลดความเสียหาย ทางเศรษฐกิจ หากต้องทำอีก ตอนนี้เขาหันมาเน้น targeting กัน ทั้งพื้นที่ และอาชีพ ห้าแสนอาชีพ รัฐมีเงินอีกไหม เท่าใด

สิบหก ระวังโรฮิงยาระบาดแล้ว ระวังตะวันตก จะมาบีบไทย เรื่องนี้ กม อเมริกากำลังมา

สิบเจ็ด รัฐบาลทุ่มทรัพยากรไปช่วย ม.อ.พอไหมครับ ภาคใต้หนัก

สิบแปด แผนการดูแลผู้ป่วยอื่นๆที่งดเข้าโรงพยาบาลเพราะกลัวโควิต จะมีแผนอย่างไร ระวังทะลักบางช่วง บริการตรวจโควิตฟรีไหม งานผ่าแทบทุกโรคต้องตรวจเลือดหมด แพงขึ้นเยอะเลย

สิบเก้า ควรให้คำแนะนำเรื่องทันตแพทย์ให้ประชาชนรู้ ชัดเจน อาชีพนี้เสี่ยงอันดับหนึ่ง ประชาสัมพันธ์เรื่องนี้น้อยไป

ยี่สิบ คลีนิกหมออื่นๆเช่น เสริมความงาม ประเมินเสร็จแล้วยัง สงสารหมอและลูกน้องจะได้มีงานทำกัน

ยี่สิบเอ็ด กวดวิชาเปิดได้แล้วครับ เขาสอนออนไลน์เหมือนกัน เอกสารดีๆเด็กจะได้อ่าน

ยี่สิบสอง น่าจะประกาศพื้นที่ปลอดภัยรายอำเภอได้แล้ว ภาคเกษตรจะได้ทำมาหากินได้ ตอนนี้ล้อคครับ ไปไม่เป็น ความชัดเจนช่วยมาก

ยี่สิบสาม ให้หน่วยข่าวติดตามมาตรการของประเทศต่างๆแล้ว วิเคราะห์ดูครับ จะได้ปรับแผนล้อคดาวน์ของ สมช
เช่น สปา อาบน้ำของญี่ปุ่น ว่ายน้ำของหลายประเทศ หาดทราย โรงแรม โรงเรียนกวดวิชา กีฬาประเภทต่างๆ การเปิดโรงเรียน ทุกอาชีพแหละ

เรียนรู้จากหมอต่างชาติบ้างก็ได้ ทุกอาชีพคืองาน ไม่อยากให้รัฐรับภาระมากเกินไป ทำcomparatiive study

เราต้องรักษาหมอ โรงพยาบาล แต่โลกก็ไม่ใช่โรงพยาบาลครับ  เศรษฐกิจต้องหมุน ไวรัสจะอยู่กับเราอีกนาน ต้องวางแผนสั้น กลาง ยาว ช่วงนี้ จัดเจ้าหน้าที่เรียนรู้จากจีนด้วยครับ เราจะได้เรียนรู้เวฟสองจะจะ WFH 555 ฝากไว้ครับ

เตือนภัยประเทศไทย เวฟสองหนึ่ง คนไทยและต่างชาติจากแหล่งระบาดในต่างประเทศจากตารางการระบาดในประเทศต่างๆทุกประเทศ…

Posted by สมเกียรติ โอสถสภา on Saturday, May 16, 2020