‘เลขาสภา’ รับไม่ได้2 ชายจูบปากกันกลางสภา เตรียมแก้ระเบียบการแถลงข่าว- พิจารณากำหนดบทลงโทษ

0

นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยถึงกรณีการทำพฤติกรรมไม่เหมาะสมกลางสภาหลังจากกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ หรือ LGBT ภาคประชาชน ยื่นหนังสือต่อคณะกรรมาธิการคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม ที่ผ่านมาว่า สภาผู้แทนราษฎรมีระเบียบเกี่ยวกับการแถลงข่าวตั้งแต่สมัยนายชัย ชิดชอบ เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร โดยมีหลักการให้สมาชิกและอดีตสมาชิกใช้พื้นที่แถลงข่าวได้ ต่อมามีแนวคิดจะปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมในยุคสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. แต่ท้ายที่สุดก็ยังไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบ

ขณะนี้ทางสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายตั้งทีมเพื่อปรับปรุงแก้ไขระเบียบต่าง ๆ 18 ฉบับ ซึ่งเรื่องการแถลงข่าวก็เป็นหนึ่งในระเบียบที่ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญและข้อบังคับการประชุมฉบับปัจจุบัน โดยจะพิจารณาว่านอกจากจะให้สิทธิ์แก่สมาชิกหรืออดีตสมาชิกหรือไม่ ก็จะพิจารณาว่าควรมีการกำหนดบทลงโทษด้วยหรือไม่ หากมีการแถลงข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงหรือไม่เหมาะสม โดยจะใช้เวลาประมาณ 2 เดือน เพื่อจัดทำระเบียบฉบับใหม่ จากนั้นจะนำรายละเอียดเสนอต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร

อย่าไรก็ตามสำหรับเหตุการณ์ชาย 2 คนจูบปากกันระหว่างการแถลงข่าวนั้น ส่วนตัวเห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม รับไม่ได้ แต่เบื้องต้นตามระเบียบไม่มีการกำหนดบทลงโทษไว้ชัดเจนในกรณีนี้ แต่มอบหมายให้สำนักประชาสัมพันธ์ทำรายงานส่งต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรทันทีตั้งแต่เมื่อวานนี้(18 ธ.ค.) โดยประธานสภาผู้แทนราษฎร นายชวน หลีกภัย สั่งการให้คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศ ทำรายงานชี้แจงข้อมูลรายละเอียดทั้งหมด เพื่อพิจารณาว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป

ทั้งนี้ จะมีการจัดอบรมทำความเข้าใจ ส.ส.สมัยแรก เกี่ยวกับธรรมเนียมปฏิบัติหรือไม่นั้น ทางสํานักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้จัดอบรมไปแล้วครั้งหนึ่ง สมัยยังใช้ห้องประชุมที่สำนักงานใหญ่ทีโอที  แจ้งวัฒนะ แต่ไม่มีการอบรมเกี่ยวกับการแถลงข่าว แต่ยืนยันว่าจะจัดทำระเบียบฉบับใหม่ให้เร็วที่สุด โดยระหว่างนี้ก็กำชับให้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ดูแลการแถลงข่าวพร้อมบันทึกเทป