ส่อง49กมธ.แก้รธน. มาดูใครเป็นใคร??? โควตาคนนอกไม่ได้มีแค่สนธิญาณ!?!

0

ในที่สุดก็คลอดออกมาสำหรับ 49 อรหันต์ศึกษาแก้รัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ 18 ธ.ค.62 ที่ประชุมสภาฯมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี2560 ซึ่งมีทั้งส.ส.ฝ่ายค้านและรัฐบาล รวมทั้งโควตาในส่วนของคนนอก ที่กำลังเป็นประเด็นน่าสนใจอย่างยิ่ง?!?

ซึ่งทันทีที่มีชื่อออกมาสังคมหลายฝ่ายก็ให้ความสนใจไปที่บุคคลที่เป็นบิ๊กเนม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของคนนอกที่ไม่ได้เป็นส.ส. โดยที่ประชุมลงมติด้วยเสียงเอกฉันท์ 445 เสียง งดออเสียง 3 เสียง ให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ มีกรอบเวลาพิจารณา 120 วัน

สำหรับรายชื่อกมธ.วิสามัญศึกษาหลักเกณฑ์วิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 49 คน แบ่งเป็น

โควตาคณะรัฐมนตรี 12 คนได้แก่ 1.นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี 2.นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ 3.นายวุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า  4.นายดำรงค์ พิเดช ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย 5.นายอุดม รัฐอมฤต อดีตกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ(กรธ.)

6.นายกฤษ เอื้อวงศ์ รองเลขาธิการกกต. 7.นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกพรรคพลังประชารัฐ 8.นพ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล ที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนา 9.นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ 10.นายสัมพันธ์ เลิศนุวัตร หัวหน้าพรรคพลเมืองไทย 11.นายโกวิทย์ ธาราณา สมาชิกพรรคพลังประชารัฐ 12.นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

พรรคพลังประชารัฐ 9 คน ได้แก่ นายวิเชียร ชวลิต ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายสุรสิทธิ์ นิติวุฒิวรรักษ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม. น.ส.ธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ ส.ส.กทม.นายนิโรธ สุนทรเลขา ส.ส.นครสวรรค์ นายรงค์ บุญสวยขวัญ ส.ส. นครศรีธรรมราช นายทศพล เพ็งส้ม คณะทำงานด้านกฎหมาย พรรคพลังประชารัฐ น.ส.วลัยพร รัตนเศรษฐ ผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อ นายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม ประธานสถาบันทิศทางไทย

พรรคภูมิใจไทย 4 คน ได้แก่ นายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง ส.ส.กระบี่ นายภราดร ปริศนานันทกุล ส.ส.อ่างทอง นายบุญดำรง ประเสริฐโสภา อดีตส.ส.ราชบุรี

พรรคประชาธิปัตย์ 4 คน 1.นายบัญญัติ บรรทัดฐาน ส.ส.บัญชีรายชื่อ 2.นายสุทัศน์ เงินหมื่น ส.ส.บัญชีรายชื่อ 3.นายนิพิฎฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรค 4.นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช

พรรคชาติไทยพัฒนา 1 คนคือนายนิกร จำนง ส.ส.บัญชีรายชื่อ

พรรคเพื่อไทย 10 คน ประกอบด้วย นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม นายจตุพร เจริญเชื้อ ส.ส.ขอนแก่น น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ ส.ส.กทม. นายโภคิน พลกุล นายชัยเกษม นิติสิริ นายชูศักดิ์ ศิรินิล นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา นายประยุทธ์ ศิริพานิช นายวัฒนา เมืองสุข นายยงยุทธ ติยะไพรัช

พรรคอนาคตใหม่ 6 คน ได้แก่ นายปิยบุตร แสงกนกกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายชำนาญ จันทร์เรือง ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายเอกพันธุ์ ปิณฑวณิช อาจารย์ประจำสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล นายบัณฑิต จันทร์โรจนกิจ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 6. นายชัยธวัช ตุลาธน รองเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่

พรรคเสรีรวมไทย 1 คน ได้แก่ นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกกต.

พรรคประชาชาติ 1 คน ได้แก่ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ส.ส.บัญชีรายชื่อ

พรรคเศรษฐกิจใหม่ 1 คน นายมนูญ สิวาภิรมย์รัตน์ หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่

ทั้งนี้ต้องยอมรับว่าสังคมหลายฝ่าย ได้ให้ความสนใจไปที่บิ๊กเนม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ไม่ได้มาจากส.ส. นักการเมือง รวมทั้งนักสื่อสารมวลชน กระนั้นก็พบว่าหลายคนก็พุ่งสายตาจับจ้องไปที่ชื่อ สนธิญาณ ทั้งที่เมื่อดูแล้วในโควต้ากรรมาธิการฯในส่วนของคนนอกนั้น มีจำนวนหลายคนไม่เพียงสนธิญาณเท่านั้น

หากจะแยกออกเป็นฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายค้านที่ไม่ได้เป็นส.ส.ก็พอจะเห็นชื่อและหน้าตาได้ดังนี้

รัฐบาล-โควตาคณะรัฐมนตรี ได้แก่ นายวุฒิสาร ปัจจุบันนั่งเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า นายอุดม อดีตกรธ. นายกฤษ รองเลขาฯกกต.  นายปกรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

พรรคพลังประชารัฐ ได้แก่ นายสนธิญาณ  ประธานสถาบันทิศทางไทย

พรรคภูมิใจไทย  ได้แก่ นายบุญดำรง อดีตส.ส.ราชบุรี

ฝ่ายค้าน-พรรคเพื่อไทย ได้แก่ นายโภคิน นายชัยเกษม  นายชูศักดิ์  นายพงศ์เทพ  นายประยุทธ์ เลขานุการผู้นำฝ่ายค้านฯ  นายวัฒนา และ นายยงยุทธ แกนนำพรรคเพื่อชาติ

พรรคอนาคตใหม่ ได้แก่ นายเอกพันธุ์ อาจารย์ฯมหาวิทยาลัยมหิดล นายบัณฑิต  อาจารย์ฯม.จุฬาลงกรณ์

พรรคเสรีรวมไทย  ได้แก่ นายสมชัย ผู้สมัครส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ และอดีตกกต.

สรุปคร่าวๆ ตอนนี้ โควตาคนนอกของรัฐบาลที่ไม่ได้เป็นส.ส. มี 6 คน และในฟากฝ่ายค้าน ก็มีที่ไม่ได้เป็นส.ส.10 คน กระนั้นในความสนใจของสังคมรวมทั้งกลุ่มคนที่อยู่ตรงข้ามกับรัฐบาลก็ดูเหมือนจะให้ความสนใจในตัวนายสนธิญาณเป็นพิเศษ โดยพยายามเชื่อมโยงไปให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับสื่ออย่างเนชั่น!!!

ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วนายสนธิญาณ ได้รับการทาบทามไปในฐานะประธานสถาบันทิศทางไทย และเจ้าตัวเองก็ไปร่วมในบทบาทของประธานสถาบันทิศทางไทยที่มีประสบการณ์ ไม่ใช่ไปฐานะสื่ออย่างที่ใครหลายคนพยายามลากโยงกันอยู่

และเรื่องนี้ก็มีความชัดเจนยิ่งขึ้นเมื่อดร.สุวินัย ภรณวลัยประธานยุทธศาสตร์วิชาการ สถาบันทิศทางไทย ได้ออกมาพูดถึงการเข้าไปนั่งกมธ.ศึกษาแก้รัฐธรรมนูญของนายสนธิญาณ ไว้ด้วยเนื้อความที่แจ่มชัดรวมทั้งประเด็นเนื้อหาที่ทางสถาบันทิศทางไทยกำลังระดมสมองเป็นข้อเสนอด้วยว่า

คุณต้อย สนธิญาณจะไปเป็นกรรมาธิการแก้รัฐธรรมนูญในนามของ “ประธานสถาบันทิศทางไทย” นะครับ มิใช่ไปในนามของเจ้าพ่อเนชั่น

ในตอนนี้ทางสถาบันทิศทางไทยกำลังระดมความคิดแลกเปลี่ยนกันภายในอยู่ว่า จะยื่นข้อเสนอให้แก้รัฐธรรมนูญในหัวข้ออะไรบ้าง เท่าที่รวบรวมได้ตอนนี้มีหัวข้อดังต่อไปนี้

1.​ เรื่องสถาบัน​กษัตริย์ โดยเฉพาะเรื่องพระราชอำนาจในยามวิกฤติของบ้านเมือง

2.​ ความมั่นคง​ของประเทศ โดยเฉพาะเรื่องการตั้งรับอำนาจตะวันตก

3.​ ที่มา​ สว.​ อาจเลือก​ก็ได้​ แต่ต้องเลือกตามกลุ่มอาชีพ

4.​ เรื่องไพมารี่โหวต​ ต้องลดอำนาจผู้บริหารพรรค​ ต้องเพิ่มอำนาจประชาชน

5.​ เรื่อง​ ข้อมูล​ อัตลักษณ์​ ในระบบบิ๊กดาต้าที่ประเทศต้องมีเป็นของตัวเอง

นั่นคือความชัดเจนของการเข้าไปเป็นกรรมาธิการศึกษาการก้ไขรัฐธรรมนูญของสนธิญาณ ที่ต้องย้ำแบบขีดเส้นใต้ตัวแดงๆไว้ว่าไปในนามประธานสถาบันทิศทางไทย ไม่ใช่ฐานะสื่ออย่างที่ใครหลายคนพยายามอยากให้เป็นและพยายามออกแรงผลักให้เป็นกันอยู่ในห้วงเวลานี้ และเชื่อว่าในช่วงต่อไปก็คงถูกกล่าวถึง??? ดังนั้นจึงต้องบอกและย้ำกันเอาไว้ตรงนี้ด้วยความจริงดังที่พูดมา!?!

#ปอกเปลือก#ปอกให้เห็นความจริง