เช็คเลย! ศบค. เผย รายชื่อกิจการ-กิจกรรมผ่อนปรนระยะที่ 2

0

เช็คเลย! นพ.ทวีศิลป์ เผย การผ่อนปรนระยะที่ 2 กิจการ-กิจกรรมใดบ้าง ที่อนุญาตให้เปิดได้

หลังจากมีการผ่อนปรนระยะที่ 2 ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มสีเขียว กิจการกิจกรรม ที่แพร่เชื่ออยู่ในเกณฑ์ปานกลาง และมีความจำเป็นในการดำรงชีวิต กิจกรรมด้านเศรษฐกิจในการดำรงชีวิต

การจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม

ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มในอาคารสำนักงาน หรือศูนย์อาหารภายในหน่วยงาน ให้เปิดได้โดยนำกลับไปริโภคที่อื่น หรือหากทานในพื้นที่ต้องจัดระเบียบ แต่ห้ามบริโภคสุราเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน

ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า คอมมูนิตี้มอล

ให้ปิดเวลา 20.00 น. ของทุกวัน  สินค้าอุปโภค บริโภค ร้านค้าปลีก

โรงยิม สถานที่ออกกลังกายในร่ม ฟิตเนส

เล่นได้เป็นทีมไม่เกิดทีมละ 3 คน  เช่น แบดมินตัน ตะกร้อ เทเบิลเทนนิส เป็นต้น ในส่วนฟิตเนสให้เปิดเฉพาะส่วน ห้ามใช้เครื่องลู่วิ่ง จักรยานปั่น  หรือเครื่องออกกำลังกายอื่นๆ เพราะมีการสัมผัส จับ  อาจจะติดเชื้อได้

สระว่ายน้ำกลางแจ้ง

และในร่มได้ แต่ต้องจำกัดจำนวนผู้ใช้ตามเลนของการว่าย อาจมีอุปกรณ์ขึงกันเลนการว่าย ความกว้างของเลนไม่น้อยกว่า 7 ฟุต  จำกัดการเล่นห้ามเกิน 1 ชั่วโมง

ห้องประชุม ศูนย์ประชุม

การจัดประชุมองค์กรหน่วยงาน จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม และสามารถติดตามได้ ห้องสมุดสาธารณธ แกลลอรี่ พิพิธภัณฑ์ เปิดได้

กองถ่าย กิจกรรมถ่ายภาพยนต์ วีดีทัศน์

รวมทีมงานหน้าฉากและทุกแผนกได้ไม่เกิน 50 คน มีมาตรการบังคับใช้กฎหมายที่ยังคงไว้ เรื่องการเดินทางเข้าราชอาณาจักรทั้งทางบก ทางอากาศ  ปรับระยะเวลาการออกนอกเคหสถาน ตั้งแต่เวลา 23.00 – 04.00 น.

ที่มา : ศบค.เปิดรายชื่อ กิจการ-กิจกรรมผ่อนปรนระยะ 2 กองถ่ายเฮลั่น จำกัดจำนวน 50 คน