อดีตผู้พิพากษากางกฎหมาย 5ครูขืนใจเด็ก14ระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตสถานเดียว

0

อดีตผู้พิพากษาชูชาติ ศรีแสง  กางกฎหมาย กรณี5ครูและ2ศิษย์ขืนใจเด็ก14 ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตสถานเดียว! ขณะเด็ก16 ทั้งจำทั้งปรับ/จำคุกตลอดชีวิต ต้องลงโทษทุกกรรม

กำลังเป็นที่พูดถึงกันในสังคมไทยขณะนี้ สำหรับเหตุการณ์สุดสะเทือนใจ กรณี ครู 5 คน  และรุ่นพี่เป็นศิษย์เก่าของโรงเรียน 2 คนร่วมกันข่มขืนกระทำชำเราเด็กนักเรียนหญิง 2คน ชั้นม. 2 ซึ่งมีอายุไม่เกิน 15 ปีและ ม.4 นานหลายปี อีกทั้งยังแอบถ่ายคลิปเอาไว้เพื่อข่มขู่เด็กนักเรียนหญิงดังกล่าว  ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการดำเนินคดีของกฎหมาย

ล่าสุดทางด้านนายชูชาติ ศรีแสง อดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะศาลฎีกา ได้ออกมาโพสต์แสดงความคิดเห็นทางกฎหมายระบุว่า..

…..ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๗๖ ผู้ใดข่มขืนกระทําชําเราผู้อื่นโดยขู่เข็ญด้วยประการใด ๆ โดยใช้ กําลังประทุษร้าย โดยผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ หรือโดยทําให้ผู้อื่นนั้นเข้าใจผิดว่าตนเป็นบุคคลอื่น ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่สี่ปีถึงยี่สิบปี และปรับต้ังแต่แปดหมื่นบาทถึงสี่แสนบาท

…..ถ้าการกระทําความผิดตามวรรคหน่ึงได้กระทําโดยมีหรือใช้อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิดหรือโดยร่วมกระทําความผิดด้วยกันอันมีลักษณะเป็นการโทรมหญิงหรือกระทํากับชายในลักษณะ เดียวกัน ต้องระวางโทษจําคุกั้ังแต่สิบห้าปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่สามแสนบาทถึงสี่แสนบาท หรือจำคุกตลอดชีวิต

…..มาตรา ๒๗๗ ผู้ใดกระทําชําเราเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีซึ่งมิใช่ภริยาหรือสามีของตน โดยเด็กน้ันจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม ต้องระวางโทษจําคุกต้ังแต่สี่ปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสี่แสนบาท

…..ถ้าการกระทําความผิดตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสามได้กระทําโดยร่วมกระทําความผิดด้วยกัน อันมีลักษณะเป็นการโทรมเด็กหญิงหรือกระทํากับเด็กชายในลักษณะเดียวกันและเด็กนั้นไม่ยินยอมหรือได้กระทําโดยมีอาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด หรือโดยใช้อาวุธ ต้องระวางโทษจําคุกตลอดชีวิต

…..กรณีกลุ่มครู ๕ คน ร่วมกันข่มขืนกระทำชำเราเด็กนักเรียนอายุ ๑๔ ปี และอายุ ๑๖ ปี นั้น

…..สำหรับเด็กอายุ ๑๔ ปี ไม่ว่าเด็กยินยอมหรือไม่ยินยอมก็มีความผิดเหมือนกันตามมาตรา ๒๗๗ วรรคแรก และเมื่อได้ร่วมกระทำผิดด้วยกันอันมีลักษณะเป็นการโทรมหญิง จึงมีความผิดตามมาตรา ๒๗๗ วรรคสี่ ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตสถานเดียว

…..ส่วนเด็กที่อายุ ๑๖ ปี ถ้าเด็กไม่ยินยอมก็มีความผิดตามมาตรา ๒๗๖ วรรคแรก และเมื่อได้ร่วมกระทำผิดด้วยกันอันมีลักษณะเป็นการโทรมหญิง จึงมีความผิดตามมาตรา ๒๗๖ วรรคสาม ต้องระวางโทษจําคุกต้ังแต่สิบห้าปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่สามแสนบาทถึงสี่แสนบาท หรือจำคุกตลอดชีวิต

…..การกระต่อเด็กทั้งสองคนเป็นการกระทำความผิดต่างกรรมกัน คือมีการกระทำสองกรรม จึงต้องลงโทษทุกกรรมหรือทุกการกระทำความผิด

…..ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๗๖ ผู้ใดข่มขืนกระทําชําเราผู้อื่นโดยขู่เข็ญด้วยประการใด ๆ โดยใช้ กําลังประทุษร้าย…

Posted by Chuchart Srisaeng on Thursday, May 14, 2020