เริ่มวันนี้!!! “คลัง” เปิดจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล รุ่น “เราไม่ทิ้งกัน” ใครบ้างมีสิทธิ์ ซื้อ

0

วันนี้ 14 พฤษภาคม 2563 “คลัง” เปิดจำหน่าย ช่วงแรกตั้งแต่ 14-20 พฤษภาคม 2563 วันนี้เป็นวันแรกแต่คนที่จะซื้อได้ต้องเป็นผู้ที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป ตามเงื่อนไขกระทรวงการคลัง

กระทรวงการคลังเปิดขายพันธบัตรรัฐบาลออมทรัพย์พิเศษ รุ่น “เราไม่ทิ้งกัน” วงเงิน 50,000 ล้านบาท วันนี้14 พฤษภาคม 2563 เวลา 8.30 น. เป็นวันแรกแต่คนที่จะซื้อได้ต้องเป็นผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปตามเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกำหนดว่า การเปิดขายช่วงแรกตั้งแต่วันที่ 14-20พฤษภาคม 2563 เปิดขายให้กับผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปหรือผู้ที่เกิดก่อนหรือเกิดภายในปี 2503 วงเงินการซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท สูงสุด 2ล้านบาท เท่านั้นจากนั้นในวันที่ 21 – 27 พฤษภาคม 2563 จะเปิดประชาชนทั่วไปรวมอายุ 60ปีขึ้นไปซื้อ วงเงินขั้นต่ำ 1,000 บาท สูงสุด 2 ล้านบาทถ้ายังขายไม่หมด ในวันที่ 28- 10 พฤษภาคม 2563จะเปิดให้ประชาชนทั่วไปรวมอายุ 60 ปีขึ้นไป ซื้อวงเงิน 1,000 บาทแบบไม่จำกัดวงเงิน

พันธบัตรพิเศษเราไม่ทิ้งกัน ที่จะเปิดขายวันนี้มี ให้เลือก 2 รุ่นคือ
1.อายุ 5 ปี มีอัตราผลตอบแทนดอกเบี้ยต่อปีปีที่ 1 ร้อยละ 2.00ปีที่ 2-3ร้อยละ 2.25ปีที่ 4 ร้อยละ 2.50ปีที่ 5 ร้อยละ 3.00 (เฉลี่ยร้อยละ 2.4 ต่อปี)
2.อายุ10ปีอัตราดอกเบี้ยต่อปี ปีที่1-3ร้อยละ2.50ปีที่4-8ร้อยละ3.00ปีที่9ร้อยละ3.50ปีที่10ร้อยละ4.00 (เฉลี่ยร้อยละ3หลังหักภาษีอยู่ที่ร้อยละร้อยละ2.55

สั่งซื้อทุเรียน คลิก!!
สั่งซื้อทุเรียน คลิก!!

สำหรับผู้สนใจสามารถเลือกวิธีการซื้อพันธบัตรรัฐบาล รุ่น เราไม่ทิ้งกัน วิธีใดวิธีหนึ่งได้จาก4ช่องทาง ดังนี้

  • ซื้อผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ผู้ซื้อจะต้องลงทะเบียนและเปิดบัญชีฝากหลักทรัพย์ที่ธนาคาร(ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทยธนาคารกสิกรไทยและธนาคารไทยพาณิชย์)และทำรายการซื้อได้ตั้งแต่วันที่14พฤษภาคม2563 – 10มิถุนายน2563หรือจนถึงวันที่จำหน่ายได้ครบวงเงินตามที่แต่ละธนาคารได้รับจัดสรร โดยผู้ซื้อสามารถดาวน์โหลดใบจองซื้อได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
  • ซื้อผ่านเครื่องATMผู้ซื้อจะต้องดำเนินการตามข้อ1และแจ้งธนาคารเพื่อขอทำบัตรATMซึ่งมีข้อดี คือ ผู้ซื้อจะสามารถดำเนินการผ่านเครื่องATMได้ทุกเครื่องของธนาคาร โดยไม่ต้องเดินทางมาที่ธนาคาร
  • ซื้อผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และMobile Applicationผู้ซื้อจะต้องดำเนินการตามข้อ1และลงทะเบียนเพื่อเปิดใช้บริการระบบอินเทอร์เน็ต และMobile Applicationโดยผู้ซื้อจะได้รับความสะดวกในการซื้อและสามารถซื้อได้ตลอด24ชั่วโมง
  • ซื้อผ่านBOND DIRECT Applicationของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ผู้ซื้อจะต้องมีบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารกรุงไทย และจะต้องชำระเงินผ่านMobile Applicationของธนาคารกรุงไทย หรือเคาน์เตอร์ของธนาคารกรุงไทยสำหรับผู้ซื้อพันธบัตรรายใหม่ จะได้รับสมุดพันธบัตรรัฐบาล กระทรวงการคลัง (Bond Book)ที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับพันธบัตร โดยจะได้รับในวันที่ซื้อหรืออาจได้รับภายหลังไม่เกิน 15 วันทำการ สำหรับผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่มีBond Bookอยู่แล้ว ให้นำBond Bookไปปรับปรุงข้อมูลรายการซื้อให้เป็นปัจจุบันได้ที่ธนาคารที่ทำรายการซื้อภายหลังจากวันที่ทำรายการซื้อแล้ว 15 วันทำการ

สอบถามข้อมูลได้ที่ สำนักพัฒนาตลาดตราสารหนี้ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
โทร. 0-2271-7999 ต่อ 5809 , 0-2265-8050 ต่อ 5307

ข้อมูลจาก : Nation TV
สถาบันทิศทางไทย