ธกส.พร้อมโอนแล้วเยียวยาเกษตรกร เริ่ม 15 พ.ค.63 วันละ 1 ล้านคน

0
นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน,โควิด19,โควิด-19,ไวรัสโคโรนา 2019,เยียวยาเกษตรกร,วันละ1 ล้านคน,

ธกส.พร้อมโอนแล้วมาตราการเยียวยาเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19  เริ่ม 15 พ.ค.63 วันละ 1 ล้านคน

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงความคืบหน้าของมาตรการ “เยียวยาเกษตรกร” ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 โดยได้มอบหมายให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) รวบรวมและจัดทำระบบคัดกรองที่ถูกต้อง เพื่อเร่งช่วยเหลือเกษตรกร โดยจ่ายเงินช่วยเหลือโดยตรงผ่านบัญชี จำนวน 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2563 กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร ไม่เกิน 10 ล้านราย

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ด้าน นายระพีภัทร์  จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ได้หารือกับกระทรวงการคลังถึงทะเบียนเกษตรกรที่ ตรวจความซ้ำซ้อนก่อนรับเงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จำนวน 8.33 ล้านราย พบว่า มีผู้ผ่านสิทธิเพียง 6.77 ล้านรายเท่านั้น ซึ่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) จะทะยอยโอนเงินเข้าบัญชี ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค.นี้เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรทั้งหมดประกอบด้วย

  • ชุดที่ 1 จำนวน 3.34 ล้านราย ผ่านการตรวจสอบความซ้ำซ้อนกับฐานประกันสังคม จำนวน 329,114 ราย ซ้ำซ้อนทะเบียนข้าราชการบำนาญ   84,471 ราย และซ้ำซ้อนโครงการเราไม่ทิ้งกันแล้ว  96,677 ราย นอกจากนี้ยังมีทะเบียนเกษตรกรที่ซ้ำซ้อนกับทะเบียนข้าราชการ 91,426 ราย  และอื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์และเงินไขของกระทรวงการคลัง รวมที่ซ้ำ 601,149 ราย จะเริ่มจ่ายเงินในวันที่ 15 พ.ค.63 วันละ 1 ล้านราย
  • ชุดที่ 2 เหลืออีก 3.43 ล้านราย สศก. อยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจสอบความซ้ำซ้อนในการจ่ายเงินของโครงการเราไม่ทิ้งกันในล๊อตสุดท้ายก่อนส่งข้อมูลให้ กระทรวงการคลังพิจารณาอีกครั้ง

สำหรับ การจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร ผู้ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 จำนวนไม่เกิน 10 ล้านราย ภายในวงเงิน 150,000 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ

  • กลุ่มที่ 1 เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียน อาทิ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ และกรมประมง
  • กลุ่มที่ 2 เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเพิ่มเติม ตั้งแต่ 1-15 พ.ค. คาดว่าไม่เกิน 1 ล้านราย
  • กลุ่มที่ 3 เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเพิ่มเติมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร ที่ขอขยายระยะเวลาในการขึ้นทะเบียน เนื่องจากภัยแล้ง จึงยังไม่สามารถปลูกพืชได้ในช่วงนี้

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเพิ่มเติม 1-15 พ.ค. แต่ละหน่วยงานจะส่งข้อมูลให้ สศก. ภายใน 22 พ.ค.และ สศก ส่งข้อมูลให้ ธกส.ภายใน 27 พ.ค.  เพื่อจ่ายเงินให้เกษตรกรต่อไป และ ในการอุทธรณ์ ให้หน่วยงานส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง เปิดช่องทางการอุทธรณ์ ทั้งที่ตั้งสำนักงาน โทรศัพท์ และอีเมล์ ภายใน 31 ส.ค.63  หรือ 1 เดือนหลังจากจ่ายเงินเยียวยาไปแล้ว และ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังได้จัดตั้งศูนย์ร้องเรียนและเชื่อมโยงกับทุกหน่วยงานดำเนินการ พร้อมทั้งจัดทำ application และแบบฟอร์มในการร้องเรียน โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ เยียวยาเกษตรกร > https://agri.baac.or.th/

เยียวยาเกษตรกร เริ่ม 15 พ.ค.63 วันละ1 ล้านคน