หมอยง เผย โควิด-19 อาจระบาดซ้ำ ชี้! ต้องคอยจับตา กลุ่มแรงงานต่างด้าว

0

หมอยง เผย โควิด-19 อาจระบาดซ้ำ ชี้! ต้องคอยจับตา กลุ่มแรงงานต่างด้าว

ในวันนี้ (14 พฤษภาคม 2563) ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้โพสต์ในเฟซบุ๊กส่วนตัว Yong Poovorawan เกี่ยวกับสาเหตุที่อาจจะทำให้เกิดการระบาดในระลอกที่ 2 ของเชื้อไวรัส COVID-19 ในประเทศไทย โดยระบุว่า

โควิด 19 การพูดถึง ระลอก ที่ 2 ช่วงนี้ทุกคนดีใจที่เรามีผู้ป่วยเป็นเลขตัวเดียวนานเป็นอาทิตย์และ เมื่อวานนี้ไม่มีผู้ป่วยใหม่เลย การผ่อนปรนในการดำรงชีวิต และการทำมาหากินให้อยู่รอด มีความจำเป็น ญี่ปุ่น เกาหลี สิงคโปร์ ยังเกิดระลอก 2 ได้ และการเกิดเป็นกลุ่มก้อนพร้อมที่จะกระจายไปที่อื่น

ดังนั้น เราก็จะต้องพึงตระหนักอยู่ตลอดเวลา ในการป้องกันตนเองและไม่ให้เกิดมีผู้ป่วยใหม่เพิ่มขึ้นหรือเกิด wave ที่ 2 จะเกิดหรือไม่อยู่ที่ทุกคนต้องช่วยกัน หมั่นล้างมืออยู่เป็นนิจ ล้างมือด้วยสบู่อย่างน้อย 20 วินาที เมื่อคิดว่ามือสกปรก ไปจับต้อง สิ่งของต่างๆ ในที่ไม่สะดวกให้ใช้ แอลกอฮอล์เจล เมื่อไม่มีความจำเป็นที่จะไปไหน ให้อยู่บ้าน ถ้าออกนอกบ้านให้ ใส่หน้ากากอนามัย เมื่อเจ็บป่วยมีไข้หรือไม่สบาย ยิ่งจำเป็นต้องอยู่ที่บ้าน

สิ่งสำคัญในช่วงนี้ การกำหนดระยะห่าง สำหรับบุคคล physical distancing เราไม่เปิดสถานบันเทิงเป็นสิ่งที่ถูกต้องในระยะนี้ ไม่ควรไปที่ชุมชนคนหมู่มาก ร้านตัดผม ร้านอาหาร สถานที่ทำงาน รวมทั้งที่บ้าน ควรเปิดให้มีอากาศถ่ายเทได้บ้าง เป็นครั้งคราว ในฤดูฝน ที่กำลังจะมาถึงนี้ โรคทางเดินหายใจ จะพบได้บ่อยขึ้น จะต้องระมัดระวัง จะแยกได้ยากกลับโรค โควิด 19

การระบาดในรอบที่ 2 จะเกิดขึ้นหรือไม่ อยู่กับพวกเราทุกคนและมาตรการเฝ้าระวังของภาครัฐ ที่จะต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะในกลุ่มแรงงานต่างด้าว

ที่มา : โควิด-19 ระบาดในรอบที่ 2 หรือไม่ จับตากลุ่มแรงงานต่างด้าว