อนค.ตีปลาหน้าไซ??? กดดันใครๆก็ไม่รับ4ส.ส.?!? ความจริงคือทุกคนแฮปปี้!!!

0

กลายเป็นว่าที่ได้ออกมาของ4ส.ส.กำลังจะเป็นสู่ที่ที่ดีกว่า เพราะดูแล้วแต่ละคนได้มองหาทางหนีทีไล่กันไว้เรียบร้อยแล้ว โดยเดฉพาะศรีนวล ที่ดูเหมือนจะแฮปปี้สุดๆ!!! ฉะนั้นการออกมาขู่ของธนาธร – การออกมาพูดของช่อ จึงไม่ต่างไปจากการสร้างกระแสกดดันเท่านั้น นี่คือพฤติกรรมตีปลาหน้าไซของสองนักการเมืองที่พร่ำว่าคือคนรุ่นใหม่???

.

16 ธ.ค.62  นายณัฐชา​ บุญไชยอินสวัสดิ์ รองโฆษกพรรคอนาคตใหม่ เปิดเผยที่ประชุมใหญ่วิสามัญสมาชิกพรรคอนาคตใหม่ พิจารณากรณี ส.ส.ลงมติไม่ตรงกับมติพรรค ซึ่งมี ส.ส. 4 คน ได้แก่ นางศรีนวล บุญลือ ส.ส.เชียงใหม่ เขต 8 , นายจารึก ศรีอ่อน ส.ส.จันทบุรี เขต 2 , พ.ต.ท.ฐนภัทร กิตติวงศา ส.ส.จันทบุรี เขต 1 และ น.ส.กวินนาถ ตาคีย์ ส.ส.ชลบุรี เขต 7

.

โดยที่ประชุมฯ มีมติ 250 เสียงให้ขับออกจากการเป็นสมาชิกพรรคอนาคตใหม่  และมีมติ 5 เสียง ไม่ขับออกจากสมาชิกพรรค รวมถึงมีบัตรเสีย 6 ใบ โดยจะเสนอเข้าสู่ที่ประชุม ส.ส.และที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ต่อไป

.

ทั้งนี้ตามรัฐธรรมนูญปี 2560 มาตรา 101 ระบุ สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง เมื่อ (9) พ้นจากการเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองที่ตนเป็นสมาชิกตามมติของพรรคการเมืองนั้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของที่ประชุมร่วมของคณะกรรมการบริหารของพรรคการเมือง และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สังกัดพรรคการเมืองนั้น

.

โดยในกรณีเช่นนี้ ถ้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นมิได้เข้าเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นภายใน 30 วัน นับแต่วันที่พรรคการเมืองมีมติ ให้ถือว่าสิ้นสุดสมาชิกภาพนับแต่วันที่พ้น 30 วันดังกล่าว

.

ขณะที่ในวันเดียวกัน(16 ธ.ค.) นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ กล่าวว่าเมื่อพรรคมีมติขับให้ส.ส.ทั้ง 4 คนออกจากพรรคไปแล้วประเด็นที่ตามมาคือ ตอนนี้พรรคมี ส.ส. 80 คน รัฐธรรมนูญเขียนไว้ว่าเอาส.ส.พึงมี ลบ ส.ส.เขต คือ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์

.

ปัญหาคือตอนนี้พรรคขับไล่ไป 4 คน เท่ากับเหลือ ส.ส. 76 คน แต่จำนวน ส.ส.พึงมี จะต้องมี 81 คน คราวนี้มี 2 ตัวเลือก คือ คะแนนไปด้วย กับ คะแนนไม่ไปด้วย ถ้าคะแนนไม่ไปกับ ส.ส. นั่นเท่ากับว่า พรรคจะต้องมี ส.ส.พึงมี 81 คน แต่ตอนนี้ ส.ส.มีอยู่ 76 คน ดังนั้น ปาร์ตี้ลิสต์ของพรรคจะต้องได้เข้าเป็น ส.ส. ให้ครบ 81 คน

.

แต่หากคะแนนที่เลือก ส.ส.ทั้ง 4 คน ไปกับส.ส.ทั้ง 4 คนด้วย จะมีปัญหา เพราะเมื่อนำคะแนนเดิมของพรรคมาลบกับคะแนนที่เลือก ส.ส.ทั้ง 4 คน พรรคจะเหลือ ส.ส.พึงมี 78 คน ขณะที่ตอนนี้มี ส.ส. ทั้งหมด 76 คน นั่นคือจะต้องขยับปาร์ตี้ลิสต์เข้ามาอีก 2 คน ให้เท่ากับจำนวน ส.ส.พึงมี 78 คน

.

นายธนาธร กล่าวอีกว่า ปัญหาน่าจะอยู่ที่พรรคการเมืองที่ไปรับส.ส. 4 คนนี้ไว้ จะทำให้ส.ส.ของพรรคตนเองกระเด็นออกไปทันที เมื่อนำคะแนนมาคำนวณใหม่แล้วเกินจำนวน ส.ส.พึงมี ของแต่ละพรรค ดังนั้น ใครจะกล้ารับ และไม่แน่ว่าส.ส.ทั้ง 4 คน อาจหาพรรคไม่ได้

 

“ผมอยากจะรู้ว่าพรรคจะรับส.ส. 4 คนนี้ยังไง รับมาส.ส.ของพรรคตนเองต้องโดนเตะหล่น ซึ่งการที่เขี่ยงูเห่าทิ้งวันนี้ จะทำให้รู้ว่าพรรคไหนรับ พรรคไหนซื้อ เราจะได้เห็นกัน และเชื่อว่าพรรคที่ซื้อคงเป็นพรรคเล็ก คงไม่ใช่พรรคใหญ่ ไม่เช่นนั้นจะเสียชื่อเสียง พรรคเล็กที่มี 2 คน หรือไม่กี่คน และเรื่องการคำนวณคะแนนใหม่ อีกทั้งหากส.ส. 4 คนนี้ยังหาบ้านใหม่ไม่ได้ภายใน 30 วัน หมดสภาพการเป็น ส.ส. กลายเป็นงูเห่าเน่า” หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ กล่าว

.

ด้านนางสาวพรรณิการณ์ วานิช โฆษกพรรคอนาคตใหม่ ระบุว่า หากกรรมการบริหารพรรคมีมติ จะต้องดูว่าพรรคไหนจะรับ ส.ส.กลุ่มนี้เข้าพรรค เนื่องจากอาจจะกระทบต่อ ส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคนั้นๆ เมื่อมีการคำนวณใหม่จากการจัดเลือกตั้งซ่อมเหตุจากการทุจริตเลือกตั้ง ด้วยเพราะคะแนนของ ส.ส.ทั้ง 4 คนนั้นเป็นคะแนนที่อยู่กับพรรค 162,693 คะแนน เมื่อคำนวนใหม่แล้ว ส.ส.พึงมีของพรรคอาจให้ได้ ส.ส.บัญชีรายชื่อเพิ่มขึ้น แม้ 4 ส.ส.นี้จะออกไป

.

ต่อมาวันที่ 17 ธ.ค. มีรายงานข่าวจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง กรณีพรรคอนาคตใหม่ขับ 4 ส.ส.ออกจากพรรคทำให้สิ้นสมาชิกพรรคว่า จะไม่มีการคำนวณคะแนนปาร์ตี้ลิสต์ใหม่ ด้วยกรณีนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการทำทุจริตเลือกตั้ง เพียงแต่ส.ส.ทั้ง 4 คนต้องหาพรรคใหม่สังกัดภายใน 30 วัน ตามรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 101 สมาชิกภาพของส.ส.สิ้นสุดลง เมื่อ (9) พ้นจากการเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองที่ตนเป็นสมาชิกตามมติของพรรคนั้น

.

เช่นเดียวกับ นายอุดม รัฐอมฤต อดีตโฆษกคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ที่กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงส.ส.ภายในพรรคที่มาจากการลงมติไล่ให้ออกจากพรรคนั้น เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 พรรคสามารถมีมติให้ส.ส.พ้นจากการสังกัดพรรคได้ และให้สิทธิส.ส.ที่ถูกลงมติให้พ้นพรรคนั้น หาสังกัดใหม่ได้ภายใน 30 วัน ไม่มีผลให้พรรคได้การเติมเต็มส.ส.ในระบบบัญชีรายชื่อ เพราะการคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อใหม่นั้น จะใช้เฉพาะกรณีเดียวคือ การกระทำที่ทุจริตการเลือกตั้งภายใน 1 ปีนับจากวันเลือกตั้งทั่วไป ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 94 กำหนด

.

17 ธ.ค. ที่พรรคอนาคตใหม่ น.ส.พรรณิการ์ กล่าวว่าทั้ง 4 คนได้หมดสมาชิกภาพพรรคแล้ว โดยทั้ง 4 คนจะต้องหาพรรคสังกัดใหม่ภายใน 30 วัน ไม่เช่นนั้นก็จะหมดสมาชิกภาพการเป็น ส.ส.

.

ส่วนการคำนวณคะแนนเสียงเมื่อขับ 4 ส.ส.ออกไป โฆษกพรรค อนค.กล่าวว่ามี 2 ทางกกต.จะตีความอย่างไร ซึ่ง 4 คนเป็น ส.ส.เขต รวมคะแนนประมาณ 1.6 แสนคะแนน 1.คะแนนดังกล่าวยังเป็นของพรรครวมเป็น 6.2 ล้านคะแนน ส.ส.พึงมีจะเป็น 81 คน

.

ส.ส.มี 80 คนขับออกไป 4 คน เหลือ 76 คน จึงต้องมีปาร์ตี้ลิสต์ให้ครบ 81 คน โดยไปตัดปาร์ตี้ลิสต์ของพรรคอื่นออก เพราะ ส.ส.ในสภาต้องมีแค่ 500 คน แต่กรณีที่ กกต.ตีความว่าคะแนนไปกับ ส.ส.ด้วย เราก็ยังมี ส.ส.พึงมี 78 ที่นั่ง เราจะหายไป 2 เสียง เรื่องนี้เมื่อเทียบกับบรรทัดฐานที่พรรคต้องดำเนินการก็ถือว่าคุ้มค่า

.

ขณะที่นายจารึก ศรีอ่อน ส.ส.จันทบุรี ซึ่งถูกมติขับออกจากพรรคอนาคตใหม่ กล่าวยอมรับมติของพรรค และจากนี้ไปคงจะอยู่กับพรรคเล็กๆ พรรคหนึ่ง คงจะไม่ไปอยู่พรรคใหญ่ เพราะคนจะมองว่าเรากินกล้วย มองว่าเราเป็นงูเห่า คงไปอยู่พรรคที่เป็นฝ่ายค้านอิสระซึ่งพรรคที่ตนจะไปอยู่เป็นพรรคที่จดทะเบียนไว้กับคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แล้วแต่ยังไม่มี ส.ส. และตนได้พูดคุยเรื่องนี้กับ พ.ต.ท.ฐนภัทรแล้ว และคาดว่าเขาจะไปกับเรา ซึ่งเราจะเป็น ส.ส. 2 คนแรกของพรรคนี้

.

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึง 4 ส.ส.พรรคอนค.ว่า ถ้ามีอุดมการณ์เดียวกันก็อยู่ด้วยกันได้ แต่ถ้าอุดมการณ์ต่างกันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ ก็ต้องพูดคุย การเมืองต้องเปิดกว้าง

.

ถามว่าเขาต้องมาเองใช่หรือไม่ เลขาฯพรรค ปชป.กล่าวว่า ก็ต้องพูดคุยกัน แล้วแต่ถ้าเขาพึงพอใจว่าแนวทางจุดยืนของเราเป็นอย่างนี้ อุดมการณ์เราเป็นอย่างนี้ ถ้าพร้อมจะร่วมก็โอเคไม่มีปัญหา

.

นอกจากนี้ น.ส.ศรีนวล บุญลือ กล่าวด้วยว่า พรรคที่จะเข้าร่วมหากเป็นพรรคเพื่อไทยที่ จ.เชียงใหม่ก็มีตัวแทนครบหมดแล้ว ส่วนพรรคพลังประชารัฐตัวแทนที่อยู่ในพื้นที่ก็รู้จักกันดี ส่วนพรรคภูมิใจไทย เมื่อพิจารณาการทำงานจะเห็นว่าพรรคจะชี้ช่องให้กับ ส.ส.

.

ทั้งนี้น.ส.ศรีนวล กล่าวอีกว่า หากไปอยู่พรรคภูมิใจไทยเชื่อว่าจะทำประโยชน์ให้ประชาชนได้มาก เพราะพรรคภูมิใจไทยมีรัฐมนตรีครอบคลุมหลายกระทรวง ซึ่งจะทำให้การทำงานของ ส.ส.ในพื้นที่ราบรื่นตามไปด้วย

.

ล่าสุด 18 ธ.ค. 62  นายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย และนายทะเบียนพรรคการเมือง แถลงว่า น.ส.ศรีนวล ได้แสดงท่าทีชัดเจนว่าสนใจที่จะมาอยู่กับพรรคภูมิใจไทย โดยเมื่อคืนที่ผ่านมา (17 ธ.ค.) น.ส.ศรีนวล ได้เข้าพบนายอนุทิน แสดงความจำนงที่จะมาร่วมงานกับพรรค

.

“พรรคภูมิใจไทยไม่ได้ทาบทามใคร แต่เมื่อท่านสนใจเราก็ยินดี แต่ต้องรอข้อกฎหมายก่อนตามลำดับ นี่คือการแสดงน้ำใจของพรรคการเมือง ที่เห็นสมาชิกหนีร้อนมาพึ่งเย็น ซึ่งยืนยันว่า ไม่ใช่เรื่องของการที่พรรคจะเอาโควต้ารัฐมนตรีเพิ่ม พรรคเราไม่ได้สนใจเรื่องนี้ แต่อย่างน้อยก็เป็นการช่วยดูแลเพื่อนเราที่หนีร้อนมาพึ่งเย็น” นายศุภชัย กล่าว

.

อย่างไรก็ตามเมื่อถามว่า หากน.ส.ศรีนวล เข้ามาเป็นส.ส.ของพรรคภูมิใจไทย จะส่งผลกระทบต่อจำนวนส.ส.บัญชีรายชื่อ ของพรรคหรือไม่ นายศุภชัย กล่าวว่า ขณะนี้กำลังศึกษาข้อกฎหมายว่าเป็นอย่างไร

 

 

#ปอกเปลือก#ปอกให้เห็นความจริง