ใกล้ชนะแล้ว! ศบค.แถลงข่าวดีผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็น 0

0

ใกล้ชนะแล้ว!ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) แถลงข่าวดีผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็น 0

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  หรือ ศบค.แถลงข่าวประจำวันที่ 13 พ.ค.2563 ถึงสถานการณ์ในประเทศไทย ว่าวันนี้มีข่าวดีไม่มีผู้ป่วยรายใหม่ และไม่มีผู้เสียชีวิต ทำให้ยอดผู้ป่วยยืนยันสะสมอยู่ที่ 3,017 ราย รักษาหายแล้ว 2,844 ราย และเสียชีวิตรวม 56 ราย

อย่างไรก็ตาม นายแพทย์ทวีศิลป์  ยังขอบคุณคนไทยที่ช่วยกันทำให้เกิดตัวเลขนี้ แต่ทว่ายังไม่อยากให้คนไทยประมาท เนื่องจากตัวเลขนี้ แม้จะเป็นผลงานของคนไทยทั้งประเทศ แต่ทว่าการระบาดใหม่นั้น ยังสามารถกลับมาได้ทุกเมื่อหากเราประมาท