ช่วยต่อเนื่อง “นิพนธ์” เร่งจัดส่งถุงยังชีพ 7 คันรถ 7,500 ชุด ให้ประชาชนสู้วิกฤตโควิด-19

0
นายนิพนธ์ บุญญามณี,มท.2, 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้, 7 คันรถ,ฝ่าวิกฤตโควิด-19,โควิด-19 ,โควิด19,นายมาหะมะพีสกรี วาแม,รวมจำนวน 7,500 ชุด,

“นิพนธ์” เร่งปล่อยขบวนรถถุงยังชีพบรรเทาทุกข์ จำนวน 7 คันรถ 7,500 ชุด ช่วย จังหวัดชายแดนใต้ ยะลา นราธิวาส ฝ่าวิกฤตโควิด-19

(11 พ.ค. 63) นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) ตรวจความเรียบร้อย พร้อมปล่อยขบวนรถขนถุงยังชีพ จากหอประชุมโรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพื่อนำไปช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งวันนี้ถือเป็นการปล่อยขบวนรถร่วม 7 คันรถ

“นิพนธ์” เร่งจัดส่งถุงยังชีพ 7 คันรถ 7,500 ชุด 3 จังหวัดชายแดนใต้
“นิพนธ์” เร่งจัดส่งถุงยังชีพ 7 คันรถ 7,500 ชุด 3 จังหวัดชายแดนใต้

ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก นายมาหะมะพีสกรี วาแม ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา ที่นำรถปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยจำนวน 10 คัน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มาช่วยขนถุงยังชีพ เพื่อนำไปส่งที่จังหวัดยะลา ที่อำเภอเมือง อำเภอเบตง ส่วนหนึ่งที่ ศอ.บต. ส่วนจังหวัดนราธิวาสไปยัง อำเภอโกลก อำเภอตากใบ อำเภอยี่งอ และอำเภอระแงะ รวมจำนวน 7,500 ชุด

“นิพนธ์” เร่งจัดส่งถุงยังชีพ 7 คันรถ 7,500 ชุด 3 จังหวัดชายแดนใต้
“นิพนธ์” เร่งจัดส่งถุงยังชีพ 7 คันรถ 7,500 ชุด 3 จังหวัดชายแดนใต้

หลังจากที่เมื่อวันที่ 10 พ.ค.ได้นำไปส่งแล้วที่จังหวัดปัตตานี จำนวน 2,500 ชุด รวม 2 วัน จำนวน 10,000 ชุด และหลังจากนี้จะเริ่มทยอยแจกในพื้นที่จังหวัดสงขลา และใกล้เคียงต่อไป

ข้อมูลจาก : กระทรวงมหาดไทย PR