กพท. ประกาศช่วงเวลาให้อากาศยานบิน ขึ้น-ลง ภายในประเทศ

0
กพท.,สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย,ช่วงเวลาให้อากาศยานบิน ขึ้น-ลง,โควิด19,โควิด-19,เปิด-ปิด 6 ช่วงเวลา

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ประชาสัมพันธ์ช่วงเวลาให้อากาศยานบิน ขึ้น-ลง สนามบินภายในประเทศ “เปิด-ปิด” 6 ช่วงเวลา

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) กระทรวงคมนาคม ประชาสัมพันธ์ช่วงเวลาและท่าอากาศยานที่เปิดให้อากาศยานภายในประเทศ ขึ้น-ลง ดังนี้

  • ให้บริการระหว่างเวลา 07.00 – 19.00 น. ได้แก่ ท่าอากาศยานน่านนคร พิษณุโลก แพร่ แม่สอด แม่ฮ่องสอน ลำปาง ขอนแก่น นครพนม บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร อุดรธานี อุบลราชธานี ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช และระนอง
  • ให้บริการระหว่างเวลา 05.00 – 24.00 น. ได้แก่ ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี
  • ให้บริการระหว่างเวลา 06.00 – 18.00 น. ได้แก่ ท่าอากาศยานหัวหิน
  • ให้บริการเวลา 06.00 – 22.00 น. ได้แก่ ท่าอากาศยานสมุย
  • ให้บริการระหว่างเวลา 06.00 – 24.00 น. ได้แก่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ และหาดใหญ่
  • ให้บริการ 24 ชั่วโมง ได้แก่ ท่าอากาศยานกระบี่ อู่ตะเภา เชียงราย ดอนเมือง และสุวรรณภูมิ
สนามบินและช่วงเวลาที่เปิดให้อากาศยานขึ้นลงได้

ทั้งนี้ ผู้โดยสารโปรดตรวจสอบมาตรการของแต่ละท่าอากาศยาน และการปฏิบัติตัวในการเดินทางเข้าจังหวัดของแต่ละจังหวัด สำหรับอากาศยานจากภายนอกประเทศ ยังห้ามทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยชั่วคราว จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 เวลา 23.59 น.