หมอบรรจบกระทุ้งศธ.ปลูกฝังหน้าที่พลเมือง-ศีลธรรมให้เด็กนอกเหนือไว้ผมยาว

0

หมอบรรจบกระทุ้งศธ.ใหญ่ๆไม่ (ทำ) เล็กๆ (ทำ) จะเอาอะไรมาคิดบริหารแผ่นดิน? ต้องปลูกฝังหน้าที่พลเมือง-ศีลธรรมให้เด็กนอกเหนือไว้ผมยาว

ภายหลังจากการที่กระทรวงศึกษาธิการออกระเบียบใหม่ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ.2563 อนุญาตให้นักเรียนชาย-หญิงไว้ผมสั้นหรือยาวได้ พร้อมกำหนดข้อห้าม 4 ข้อคือ โดยห้ามดัด ย้อมสี ไว้หนวดเครา หรือตัดแต่งเป็นลวดลายที่ไม่เหมาะสม  โดยให้มีความเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบันและการปฏิบัติตนของนักเรียนเป็นไปด้วยความถูกต้อง รวมทั้งเป็นการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

ทางด้าน ผศ.นพ.บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล คณบดีวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว ระบุว่า  กระทรวงศึกษาฯ ใหญ่ๆไม่ (ทำ) เล็กๆ (ทำ) จะเอาอะไรมาคิดบริหารแผ่นดิน?

เหมือนจะเตรียมรับ New normal หลัง Covid-19 เมื่อ 1 พค.ราชกิจจานุเบกษาแพร่ระเบียบศธ.ว่า ให้นร.ไว้ผมยาวได้ เพื่อรับสถานการณ์ใหม่ และเป็นการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

ตีความได้ว่าท่านรมต.ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ ท่านรมช.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.กนกวรรณ วิลาวัลย์ ท่านเห็นพ้องต้องกันว่า อดีตที่ผ่านมาการที่นร.ไว้ผมสั้นล้วนถูกละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และพวกท่านกำลังมาปลดล็อก

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เป็นแนวคิดที่พวกสิทธิมนุษยชนตะวันตกเชิดชูนักหนา อเมริกันชนเชิดชูสิทธิ์จนยอมเบรก lock down ไปลงถนนให้ติดเชื้อ Covid-19 ตายตามกัน แต่ประเทศตะวันออกใช้ความมีวินัยคู่กับสิทธิเสรีภาพและจริยธรรม

ประเทศในอดีตเราสอนวิชา หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ท่านรัฐมนตรีทั้งสามรู้ไหมว่า สถานการณ์เยาวชนไทยของเราเป็นอย่างไร?

  • -เด็กด่าแม่ในโซเชียล เพราะแม่ท้วงเรื่องการเล่นเนต
    -หนุ่มหัวร้อนด่าคนไทยทั้งชาติขึ้นเฟส
    -คนไทยกลุ่มใหญ่ละเมิดระเบียบการกักตัว 14 วันหลังเข้าถึงสนามบินสุวรรณภูมิ
    -เด็กมหา’ลัยกรีดร้องเพราะถูกรปภ.ห้ามไม่ให้ชักธงดำขึ้นสู่ยอดเสาของมหา’ลัยที่เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของประเทศ
    -อาจารย์มหา’ลัยและอดีตผู้ก่อตั้งพรรคการเมืองหนึ่ง มีการกระทำหมิ่นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหลังถูกยุบหรือไม่? และกล่าวปรามาศที่สุ่มเสี่ยงจะหมิ่นสถาบันหรือไม่?

ปรากฏการณ์เหล่านี้ส่อแสดงหรือยัง ว่าเยาวชนไทยเราขาดการสั่งสอนเรื่องหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม? ความจริงแล้วนโยบายรัฐบาลชุดปัจจุบันได้ตรานโยบายการศึกษาไว้ใน ข้อ 2 (2.2) ว่า

“ปลูกจิตสำนึก เกียรติภูมิและศักดิ์ศรีความเป็นชาติไทย…รักษาผลประโยชน์ของชาติ..โดยสถาบันการศึกษาสอดแทรกการปลูกฝังวินัยของคนในชาตื หลักคิดที่ถูกต้อง สร้างค่านิยม “ประเทศไทยสำคัญที่สุด” การเคารพกฎหมายและกติกาของสังคม ปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เอื้อต่อการมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ”

ศธ. โดยท่านรมต.ณัฏฐพล รมช.คุณหญิงกัลยา รมช.กรกวรรณ จะขยับตัวอย่างไรหลัง Covid -19 New normal สำหรับเยาวชนไทย ควรได้ปลูกฝังหน้าที่พลเมือง-ศีลธรรม หรือยัง? นอกเหนือจากให้เยาวชนไว้ผมยาววววว

กระทรวงศึกษาฯ ใหญ่ๆไม่ (ทำ) เล็กๆ (ทำ) จะเอาอะไรมาคิดบริหารแผ่นดิน?เหมือนจะเตรียมรับ New normal หลัง Covid-19 เมื่อ 1…

Posted by หมอบรรจบ (แพทย์ทางเลือก) on Friday, May 8, 2020