คลัง จำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นพิเศษ “เราไม่ทิ้งกัน” 14 พ.ค. นี้

0
พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษ,นายอุตตม สาวนายน,เราไม่ทิ้งกัน,โควิด-19,โควิด19,แพตริเซีย มงคลวนิช,จำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษ

คลัง  แถลงข่าวการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น “เราไม่ทิ้งกัน” ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระดมทุนเพื่อบรรเทาผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ แถลงข่าวการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่นเราไม่ทิ้งกัน” ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แบบไร้ใบตราสาร (Scripless) โดยมีวัตถุประสงค์ในการระดมทุนเพื่อบรรเทาผลกระทบ และแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

ตามแผนงานโครงการของรัฐบาล ภายใต้ พ.ร.ก. กู้เงินวงเงินไม่เกิน 1 ล้านล้านบาท ซึ่งพันธบัตรออมทรัพย์เป็นหนึ่งในเครื่องมือทางการเงินที่หลากหลายของรัฐบาลซึ่งจะสนับสนุนการลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัยของประชาชนรายย่อย และเป็นการเยียวยาให้กลุ่มประชาชนที่เสียภาษีให้กับรัฐบาลให้ได้รับผลตอบแทนที่ดีในช่วงที่ตลาดการเงินมีความเสี่ยงจากความผันผวนของเศรษฐกิจ

โดยจะเริ่มจำหน่ายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 8.30 น. วงเงินไม่เกิน 50,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได รุ่นอายุ 5 ปี เฉลี่ยร้อยละ 2.40 และ รุ่นอายุ 10 ปี เฉลี่ยร้อยละ 3.00 ต่อปี ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563

ด้าน แพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ให้รายละเอียดการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น “เราไม่ทิ้งกัน” เพิ่มเติมว่าการจำหน่ายแบ่งออกเป็น 3 ช่วง

นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
  1. สัปดาห์ที่ 1 จะจำหน่ายให้กับบุคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป วงเงินจำหน่าย 50,000 ล้านบาท ขั้นต่ำ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาท โดยจะจำหน่ายวันที่ 14-20 พ.ค.นี้
  2. สัปดาห์ที่ 2 จะเปิดจำหน่ายให้บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือมีถิ่นที่อยู่ในไทย วงเงินจำหน่าย คือ ที่เหลือจากช่วงที่ 1 วงเงินขั้นต่ำ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาท โดยจะจำหน่ายวันที่ 21-27 พ.ค.นี้
  3. สัปดาห์ที่ 3 บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือมีถิ่นที่อยู่ในไทย และนิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร วงเงินจำหน่ายที่เหลือจากช่วงที่ 2 วงเงินขั้นต่ำ 1,000 บาท และไม่จำกัดวงเงิน เริ่ม 28 พ.ค.-10 มิ.ย.นี้

ทั้งนี้ เปิดให้ประชาชนทั่วไปและนิติบุคคลที่ไม่แสวงหาผลกำไรเข้าซื้อได้แบบไม่จำกัดวงเงิน โดยซื้อผ่าน BOND DIRECT Application และช่องทางของธนาคารตัวแทนจำหน่าย 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ สรุปเงื่อนไขการจำหน่ายได้ ดังนี้

  • รุ่นอายุ 5 อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 อยู่ที่ 2% ปี ปีที่ 2-3 อัตราดอกเบี้ย 2.25% ต่อปี ปีที่ 4 อัตราดอกเบี้ย 2.5% ต่อปี และปีที่ 5 อัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปี
  • รุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได โดย ปีที่ 1 – 3 ดอกเบี้ย 2.50%ต่อปี ปีที่ 4 – 8 ดอกเบี้ย 3.00% ต่อปี ปีที่ 9 ดอกเบี้ย 3.50% ต่อปี ปีที่ 10 ดอกเบี้ย 4% ต่อปี

จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 งวด ได้แก่ วันที่ 14 พฤศจิกายนและวันที่ 14 พฤษภาคมของทุกปี วันครบอายุไถ่ถอน 14 พฤษภาคม 2568 และ 14 พฤษภาคม 2573

จำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น “เราไม่ทิ้งกัน” ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ช่องทางการจำหน่าย พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษ

  • BOND DIRECT Application : ชำระเงินผ่าน Mobile Application และ เคาน์เตอร์ ธ.กรุงไทย
  • ATM/Counter/Internet Banking/Mobile Application ของธนาคารตัวแทนจำหน่าย 4 แห่ง ได้แก่ ธ.กรุงเทพ ธ.กรุงไทย ธ.กสิกรไทย ธ.ไทยพาณิชย์

สอบถามข้อมูลได้ที่ สำนักพัฒนาตลาดตราสารหนี้ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
โทร. 0-2271-7999 ต่อ 5809 , 0-2265-8050 ต่อ 5307

ข้อมูลจาก : กระทรวงการคลัง