ศบค. เผย เกณฑ์ตรวจโควิด-19 ล่าสุด เข้าข่ายดังต่อไปนี้ ตรวจฟรีได้เลย

0

นพ.ทวีศิลป์ เผย เกณฑ์ตรวจโควิด-19 ล่าสุด เข้าข่ายดังต่อไปนี้ สามารถตรวจได้ฟรี

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) แถลงข่าว สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ประจำวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 โดย นพ.ทวีศิลป์ ได้ยกนิยามผู้สงสัยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19 ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (Patient Under Investigation : PUI) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 สำหรับประชาชนทั่วไป จำนวน PUI Case ซึ่งหลังเปลี่ยนเกณฑ์มีเคสมาตรวจแล้ว 16,439 ราย (เฉลี่ยราววันละ 3,000 ราย)

สำหรับเกณฑ์ PUI ใหม่ขอให้มีอาการดังต่อไปนี้

 • อาการไอ
 • น้ำมูก
 • เจ็บคอ
 • หายใจลำบาก
 • ปอดอักเสบ
 • จมูกไม่ได้กลิ่น
 • มีไข้ หรือ ไม่มีไข้ก็ได้

ร่วมกับประวัติเสี่ยง คือ

 • เดินทางไป-กลับ หรือ อยู่ในพื้นที่เสี่ยง
 • อาชีพเสี่ยง เช่น เกี่ยวข้องกับ นทท. ที่แออัด มีคนจำนวนมาก
 • ไปที่ชุมนุมชน ที่ที่คนเยอะๆ  เช่น ตลาดนัด
 • สัมผัสกับผู้ป่วยก่อนหน้า
 • กรณีแพทย์สงสัยว่าเข้าข่ายติดโควิด-19 ก็สง่ตรวจได้ทันที

หากอยู่ในเกณฑ์ 2 ส่วน คือมีอาการประกอบกับประวัติเสี่ยงดังกล่าวสามารถตรวจฟรี

ที่มา : เปิดเกณฑ์ตรวจโควิด-19 ล่าสุด เข้าข่ายดังต่อไปนี้ไปตรวจได้เลย