ธ.ก.ส. พร้อมจ่ายเยียวยาเกษตรกร 8.3 ล้านราย เริ่ม 15 พ.ค.นี้

0
นายอลงกรณ์ พลบุตร,ธ.ก.ส.,พร้อมจ่ายเยียวยาเกษตรกร,โควิด19,โควิด-19,เงินเยียวยาเกษตรกร,

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผย พร้อมจ่ายเยียวยาเกษตรกรในวันที่ 15 พ.ค.นี้ จำนวน 8.3 ล้านราย ได้ชัวร์แน่นอนแล้ว

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผยว่า จากข้อมูลทั้งหมด 7 หน่วยงานการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ได้ตัดบัญชีเกษตรกรเรียบร้อยส่งให้ ธ.ก.ส.พร้อมจ่ายเกษตรกรในวันที่ 15 พ.ค.นี้ จำนวน 8.3 ล้านราย กลุ่มนี้ได้ชัวร์แน่นอนแล้ว ไม่ต้องทำอะไรเลย รายละเอียดหน่อยงานดังนี้

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  1. กรมส่งเสริมการเกษตร : ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืช
  2. กรมประมง : ขึ้นทะเบียนเกษตรกรเลี้ยงสัตว์น้ำ
  3. กรมปศุสัตว์ : ขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์
  4. กรมหม่อนไหม : ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงหม่อนไหมฯ
  5. การยางแห่งประเทศไทย : ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราฯ
  6. สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย : ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยฯ
  7. การยาสูบแห่งประเทศไทย : ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบฯ
โครงช่วยเหลือเกษตรกร จากวิกฤตโควิด-19

ส่วนกลุ่มที่ยังคงเหลือตกค้าง 1.67 ล้านราย ติดปัญหาระเบียบกรมเสริมการเกษตรที่เกษตรกรจะต้องแจ้งหลักปลูกพืช 15 วัน กระทรวงเกษตรฯ เชิญชวนให้เกษตรกรมาปรับปรุงทะเบียนและผู้ที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนให้มาขึ้นทะเบียนได้จนถึงวันที่ 15 พ.ค.63 โดยกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดให้เกษตรกรสามารถขึ้นทะเบียนกับผู้นำท้องถิ่น หรือ อาสาสมัครเกษตร เพื่อรวบรวมส่งรายชื่อให้เกษตรอำเภอ

ข้อมูลจาก : สำนักข่าวฐานเศรษฐกิจ

สั่งซื้อทุเรียน คลิก!!
สั่งซื้อทุเรียน คลิก!!