อนุทิน จ่อ ปลดจีน-เกาหลีใต้ ออกจากประเทศกลุ่มเสี่ยง วอน ประชาชนอย่ากังวล

0

อนุทิน จ่อ ปลดจีน-เกาหลีใต้ ออกจากประเทศกลุ่มเสี่ยง วอน ประชาชนอย่ากังวล

ในวันนี้ ( 8 พฤษภาคม 2563) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สาธารณสุข กล่าวถึงการปลดประเทศจีน และประเทศเกาหลีใต้ ออกจากบัญชีประเทศกลุ่มเสี่ยง ว่า ตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ จะมีคณะกรรมการวิชาการ ซึ่งประกอบไปด้วยบรรดาผู้ทรงคุณวุฒิ ประชุมพิจารณา ก่อนที่จะนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พิจารณาและลงนาม ก่อนส่งไปประกาศในราชกิจานุเบกษา ซึ่ง ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19 : ศบค.) เมื่อวันที่ 7 พ.ค.ที่ผ่านมา เห็นชอบหลักการ ส่วนจะประกาศช่วงใดนั้นตนยังไม่ทราบรายละเอียด

เมื่อถามว่ามีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงการปลดจีนและเกาหลีใต้ออกจากประเทศกลุ่มเสี่ยง จะทำให้มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเข้าไทย นายอนุทิน ได้ระบุว่า การจะปลดประเทศใด คณะกรรมการวิชาการในฐานะที่ผ่านการพิจารณาทุกมิติอย่างรอบคอบแล้ว และไทยก็มีมาตราการกำหนดให้คนต่างชาติ บินเข้าประเทศภายใต้ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินและ พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 รวมทั้งยังมีอีกหลายมาตรการป้องกัน ดังนั้น วอนประชาชนอย่ากังวล

สั่งซื้อทุเรียน คลิก!!
สั่งซื้อทุเรียน คลิก!!