9 พ.ค.นี้เปิด “ตลาดนัดจตุจักร” ช้อปได้เวลา 05.00-18.00 น.

0

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งทางการได้ออกมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากการติดเชื้อโควิด-19 โดยสั่งให้ตลาดนัดหลายแห่งปิดทำการค้าขาย หรือขายได้ในเวลาที่กำหนดนั้น

ล่าสุด นางวัลยา วัฒนรัตน์ รองปลัดกทม. เปิดเผยว่าจากที่สำนักงานตลาด กทม.ได้เปิดตลาดนัดจตุจักรให้ผู้ค้าทำการค้าตามปกติตั้งแต่วันที่ 3 พ.ค.63 โดยผู้ค้าตลาดต้นไม้ สามารถเปิดทำการวันอังคาร เวลา 12.00 – 18.00 น.วันพุธ-พฤหัสบดี เวลา 05.00-18.00 น. สำหรับร้านค้าประเภทอื่นๆ ที่จำหน่ายสินค้าในวันเสาร์และอาทิตย์ จะเริ่มเปิดตั้งแต่วันเสาร์และอาทิตย์ที่ 9-10 พ.ค.63 ระหว่างเวลา 05.00-18.00 น.โดยจะไม่มีตลาดนัดกลางคืนและลานผู้ค้าเร่ในวันเสาร์-อาทิตย์

โดย สำนักงานตลาด กทม.ได้ดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในการเปิดให้บริการตลาดนัดเพื่อเป็นการดูแลความปลอดภัยของประชาชน อาทิ
– ขีดสีตีเส้นเพื่อกำหนดระยะห่างระหว่างบุคคลภายในตลาดอย่างชัดเจน
– ตั้งจุดคัดกรองผู้มาใช้บริการทุกประตูทางเข้า-ออก
– บริการแอลกอฮอล์ล้างมือและอ่างล้างมือ
– กำหนดให้ผู้ค้าและผู้ที่มาใช้บริการตลาดนัดต้องสวมหน้ากากอนามัย

สำหรับร้านค้าที่จำหน่ายอาหารได้ขอความร่วมมือผู้ค้าให้จัดเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลภายในร้านอย่างเคร่งครัด และให้ซื้อกลับไปทานที่บ้าน หากนั่งทานให้เว้นระยะห่างไม่น้อยกว่า 1.5 เมตรหรือมีฉากกั้นเพื่อความปลอดภัย