กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยข่าวดี ผลทดลองวัคซีน ในสัตว์ทดลองเป็นที่น่าพอใจ

0
นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์,โควิด-19,โควิด19,ผลทดสอบวัคซีน,แอนติบอดี้, Antibody,พัฒนาวัคซีนต้นแบบ,

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยข่าวดี ผลทดลองวัคซีนโควิด-19 ของไทย ได้ผลการทดลองในสัตว์ทดลองเป็นที่น่าพอใจ เตรียมพัฒนาต่อเพื่อให้ใช้ได้จริง

6 พฤษภาคม 2563 นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยระหว่างการแถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในไทยว่า มีข่าวดีกรณีการทดสอบวัคซีนของนักวิทยาศาสตร์ไทยร่วมกันระหว่างโรงพยาบาลจุฬาฯ ศิริราชพยาบาล รามาธิบดีและอื่น ๆ

ทั้งในส่วนกลางและในส่วนภูมิภาค ทั้งนี้ ทราบว่า มีข่าวดีโดยผลการทดลองวัคซีนของทีม ศ.นพเกียรติ รักษ์รุ่งธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากการพัฒนาวัคซีนต้นแบบที่เรียกว่า DNA วัคซีนที่ได้ทดสอบในสัตว์ทดลอง คือ หนู ด้วยวิธีการฉีดวัคซีนต้นแบบเข้าไปในตัวหนู และเอาเลือดของหนูมาตรวจเพื่อตรวจสอบว่า มีภูมิคุ้มกันหรือเกิด Antibody(แอนติบอดี้)ขึ้นหรือไม่นั้น

ผลการทดสอบทางห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบว่าหนูที่ได้รับการทดลองฉีดวัคซีนต้นแบบของทางจุฬาฯที่พัฒนาขึ้นมีการสร้างแอนติบอดี้ขึ้นในระดับค่อนข้างเป็นที่น่าพอใจซึ่งหลังจากนี้จะได้มีการทดสอบวัคซีนดังกล่าวในหลายๆรูปแบบทั้งในสัตว์ทดลองและเอาเลือดมาตรวจซ้ำเพื่อให้แน่ใจว่าเกิดแอนติบอดี้ที่มีประสิทธิภาพและได้ขนาดรูปแบบที่เหมาะสม ในการใช้ในคนต่อไป

“ถือว่า เป็นความสำเร็จก้าวเล็ก ๆ และเชื่อว่า จะเป็นความสำเร็จ เป็นเครื่องมือที่สำคัญของคนไทยมีศักยภาพในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ได้ แม้ว่า ความก้าวหน้าในการพัฒนาวัคซีนตามขั้นตอนของไทยจะไม่ทันในหลายประเทศที่ได้มีการพัฒนาไปก่อนหน้านี้ แต่ก็หวังว่าการที่นักวิทยาศาสตร์ของไทยได้พยายามทดลองพัฒนาวัคซีนโควิด-19 จะได้ผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจในอนาคตต่อไป” นพ.โอภาส  กล่าว