ผู้ว่าฯปทุมธานี ผ่อนปรนอนุญาตให้ขายสุราได้ เริ่ม 7พ.ค.นี้

0

จากการบังคับใช้มาตรการห้ามจำหน่ายหล้าเบียร์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยต่อมาผ่อนปรนอนุญาตให้จำหน่ายสุราได้ โดยมีผลบังคับใช้วันที่ 3 พ.ค. เป็นวันแรก แต่ทั้งนี้มาตรการดังกล่าวให้แล้วแต่ดุลยพินิจของผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดด้วย

ทั้งนี้ พบว่าบางพื้นที่ยังคงมาตรการงดจำหน่ายเหล้าเบียร์ต่อไป 5 จังหวัด คือ 1. เพชรบุรี 2.ปทุมธานี 3.พิษณุโลก 4.นครพนม 5.บุรีรัมย์

ขณะที่ ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ผ่อนปรนอนุญาตให้จำหน่ายเครื่องเหล้าเบียร์ได้ แต่ห้ามดื่มในร้าน ต้องซื้อกลับบ้านเท่านั้น และห้ามตั้งวงมั่วสุม

โดย เพจเฟซบุ๊ก “สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี” ได้โพสต์อธิบายความจากประกาศจังหวัดปทุมธานี ประกาศ ณ วันที่ 6 พ.ค. 2563 โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ 7 พ.ค. 2563 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ให้ปิดสถานที่ตาม (1) ถึง (26) เคอร์ฟิวให้ปฏิบัติเป็นไปตามข้อกำหนด ฉบับที่ 5 อ่านเพิ่มเติม ข้อกำหนด ฉบับที่ 5 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/…/P…/2563/E/102/T_0001.PDF

สถานที่ที่ไม่มีในประกาศนี้ ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนด ฉบับที่ 6 และให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ทางราชการแนะนำอย่างเคร่งครัด อ่านเพิ่มเติม ข้อกำหนด ฉบับที่ 6 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/…/P…/2563/E/102/T_0004.PDF

ผ่อนปรนอนุญาตให้จำหน่ายเครื่องดื่ม สุรา เหล้า เบียร์ แอลกอฮอล์ได้ แต่ห้ามดื่มในร้าน, สามารถให้บริการด้านการดูแล อาบน้ำ ตัดขนสัตว์ได้ แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการที่ราชการกำหนด

อย่างไรก็ตาม สำหรับจังหวัดปทุมธานีถือเป็นจังหวัดล่าสุดที่ผ่อนปรน ในเรื่องของการจำหน่ายเหล้าเบียร์ล่าสุดต่อจาก จ.เพชรบุรี

ที่มา : เฟซบุ๊ก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี