อัพเดทข้อมูลล่าสุด โครงการเราไม่ทิ้งกัน มีผู้ผ่านเกณฑ์แล้ว 12.8 ล้านราย

0
นายลวรณ แสงสนิท,ข้อมูลล่าสุด,ผ่านเกณฑ์แล้ว 12.8 ล้านราย,โควิด19,โควิด-19,กลุ่มที่ขอทบทวนสิทธิและผ่านเกณฑ์,กลุ่มที่ขอข้อมูลประกอบอาชีพเพิ่มเติม,กลุ่มผู้ที่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองตั้งแต่รอบแรก,กระทรวงการคลัง

ความคืบหน้ามาตรการเยียวยา 5,000 บาท และตรวจสอบสถานะเงินเยียวยา ซึ่งยังอยู่ในความสนใจของประชาชนจำนวนมาก อัพเดทข้อมูลโดย กระทรวงการคลัง ชี้แจงว่า มีผู้ผ่านเกณฑ์แล้ว 12.8 ล้านราย

( 5 พ.ค.63 ) นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง ชี้แจงว่า มีผู้ผ่านเกณฑ์แล้ว 12.8 ล้านราย แบ่งเป็นกลุ่มผู้ที่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองตั้งแต่รอบแรกจำนวน 4.4 ล้านราย กลุ่มที่ขอข้อมูลประกอบอาชีพเพิ่มเติมและผ่านเกณฑ์จำนวน 5.0 ล้านราย และกลุ่มที่ขอทบทวนสิทธิและผ่านเกณฑ์จำนวน 3.3 ล้านราย สรุปดังนี้

  1. กลุ่มผู้ที่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองตั้งแต่รอบแรก จำนวน 4.4 ล้านราย
  2. กลุ่มที่ขอข้อมูลประกอบอาชีพเพิ่มเติมและผ่านเกณฑ์ จำนวน 5.0 ล้านราย
  3. กลุ่มที่ขอทบทวนสิทธิและผ่านเกณฑ์ จำนวน 3.3 ล้านราย
นายลวรณ แสงสนิท
  • ผู้ได้รับสิทธิส่วนใหญ่ จำนวน 11.0 ล้านราย โอนเงินเยียวยา ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563
  • ส่วนที่เหลือผู้ได้รับสิทธิส่วนใหญ่ ประมาณ 1.8 ล้านราย จะดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในสัปดาห์หน้า
  • การรับเรื่องร้องเรียน กลุ่มผู้ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จ เนื่องจากข้อมูลบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง กระทรวงการคลังจะพิจารณาแนวทางการให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมต่อไป
  • การรับเรื่องร้องเรียน กลุ่มที่ได้รับสิทธิ แต่ชื่อบัญชีไม่ตรงกับชื่อและนามสกุล ที่ลงทะเบียนไว้ ในกรณีนี้ท่านสามารถแก้ไขบัญชีให้ถูกต้องได้
  • กลุ่มที่ขอข้อมูลการประกอบอาชีพเพิ่มเติม ประมาณ 6.5 ล้านราย โดยในจำนวนนี้มีผู้ที่ยังไม่มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.เราไม่ทิ้งกัน.com อีกประมาณ 6 แสนราย โปรดมาให้ข้อมูลเพิ่มเติม
  • สามารถเข้าไปตรวจสอบสถานะล่าสุดด้วยตนเองได้ที่www.เราไม่ทิ้งกัน.com (“ตรวจสอบสถานะ” ปุ่มสีเทา) ซึ่งเป็นวิธีการที่สะดวกและรวดเร็วที่สุด เพราะจะมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุกวัน
  • กระทรวงการคลัง กำหนดปิดรับยื่นทบทวนสิทธิในวันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2563 เวลา 24.00 น.