สตช. จัดโครงการ “รับอาหารฟรี” ทุกสน. เพื่อช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศ

0

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(สตช.) จัดโครงการ “รับอาหารฟรี ครับ” เพื่อช่วยเหลือ ประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจาก “โควิด-19” ประเดิมมอบเงินหน่วยละ 5 หมื่นบาท ให้สถานีตำรวจทั่วประเทศตั้งโรงทานแจกจ่ายอาหาร

วันที่ 6 พฤษภาคม 2563 พล.ต.ท. ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วย ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผู้ช่วย ผบ.ตร.) ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ศปม.ตร.) เปิดเผยภายหลังออกตรวจการดำเนินกิจกรรมลงพื้นที่แจกจ่ายอาหารให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่เชื้อโควิด-19 ตามโครงการ “รับอาหารฟรีครับ จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ” ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. และ ดร.บุษบา ชัยจินดา นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ ได้ตระหนักถึงนโยบายสำคัญดังกล่าวของรัฐบาลโดยมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่กำลังประสบความเดือดร้อน ซึ่งบางส่วนขาดแคลนอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภค จึงได้ริเริ่มโครงการ “รับอาหารฟรีครับ จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ” ขึ้น โดยสั่งการให้ตำรวจทุกจังหวัดในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ดำเนินกิจกรรมในลักษณะของการตั้งเป็นโรงทานในพื้นที่เหมาะสมและเข้าถึงประชาชนที่เดือดร้อนได้โดยง่าย เพื่อแจกจ่าย อาหาร น้ำดื่ม และสิ่งจำเป็นในการดำเนินชีวิตประจำวัน

สำหรับการขับเคลื่อนโครงการนั้น พล.ต.อ.จักรทิพย์ ได้มอบเงินริเริ่มโครงการให้กับหน่วยต่างๆ ประกอบด้วย กองบังคับการตำรวจนครบาล 1-9 และ ตำรวจภูธรจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ จำนวนหน่วยละ 50,000 บาท ทั้งนี้ทุกหน่วยจะไปสานต่อโครงการในพื้นที่ของตนเอง โดยแสวงหาความร่วมมือกับผู้มีจิตศรัทธาในพื้นที่เข้ามาสนับสนุนโครงการเพิ่มเติมตามกำลังศรัทธา

พล.ต.ท. ปิยะ อุทาโย เผยว่า พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.)มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่กำลังได้รับความเดือดร้อน ประกอบกับคนไทยเป็นคนจิตใจดีงามมีความต้องการที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามตกทุกข์ ได้ยาก ซึ่งในจุดนี้ตำรวจในฐานะที่อยู่ในพื้นที่ เป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพในการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนได้อย่างทั่วถึง จึงได้ริเริ่มโครงการขึ้น และยังมอบเงินให้ สถานีตำรวจแต่ละแห่ง หน่วยงานละ 50,000 บาท เพื่อใช้ดำเนินกิจกรรมแจกจ่าย อาหาร ให้กับประชาชนทั่วประเทศ

ข้อมูลจาก : ฐานเศรษฐกิจ