ย้อนคำสุชาติเคยท้าปลดพ้น!หลังครม.แก้กฏกระทรวง ยกเลิกศิลปินแห่งชาติหากทำเสื่อมเสีย?

0

จากที่เมื่อ12 มี.ค. 62 ที่ผ่านมา การประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ในขณะนั้นเป็นประธาน มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงวัฒนธรรม

โดยกำหนดสาขา คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก และประโยชน์ตอบแทนของศิลปินแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ . … โดยแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2555 พร้อมกำหนดให้คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ อาจประกาศยกเลิกการยกย่องเชิดชูเกียรติการเป็นศิลปินแห่งชาติในภายหลังได้ เนื่องจากผู้นั้นขาดคุณสมบัติในเรื่องการมีสัญชาติไทยและในเรื่องขาดคุณธรรม ทั้งนี้ครม.จะส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาต่อไป

ต่อมาวันที่ 13 มี.ค.62 ปรากฏว่า นายสุชาติ สวัสดิ์ศรี หรือ สิงห์สนามหลวง ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว  สุชาติ สวัสดิ์ศรี ถึงกรณีที่มีรายงานจากที่ประชุมครม. โดยกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งจะมีแนวคิดเลิกเชิดชูศิลปินแห่งชาติที่ขาดคุณธรรมว่า…

มีทุกสิ่งที่ใจค้นหา
มีทุกสิ่งที่ใจค้นหา

เชิญประกาศยกเลิกผมได้เลย เข้าใจว่าผมอาจมีปัญหาบกพร่องทางศีลธรรม ว่าด้วยการ “ต่อต้านรัฐประหาร” “ต่อต้านเผด็จการ” นิสัยบกพร่องเรื่องนี้มันอยู่ในสายเลือด ท่านผู้เสียภาษีมีความเห็นว่าอย่างไรในเรื่องนี้ หรือว่าเมื่อ “ลมเปลี่ยนทิศ” เราจะชำระสะสาง “กระทรวงวัฒนธรรม” ให้เข้าใจความหมายใหม่ของคำว่า “คุณธรรม

ล่าสุดวานนี้ (5พ.ค.63) นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดสาขา คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก และประโยชน์ตอบแทนของศิลปินแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ

โดยสาระสำคัญคือการแก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติของศิลปินแห่งชาติต้องไม่มีความประพฤติเสื่อมเสีย และไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ และกำหนดให้มีการยกเลิกการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ เมื่อปรากฏว่าศิลปินแห่งชาติมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในความผิดโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ