อดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา เตือนส.ส.ปลุกม็อบ ระวังผิดถึงขั้นยุบพรรค

0

 เตือนส.ส.ปลุกม็อบ ระวังผิดถึงขั้นยุบพรรค

อ.ชูชาติ ศรีแสง อดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา

 

 

….การชุมนุมของคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือ กปปส. ที่มีนายสุเทพ เทือกสุบรรณ เป็นผู้นำ
…..นายสุเทพได้ลาออกจาก ส.ส. และสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ อาจมีคนสงสัยมีเหตุผลอะไร จึงต้องลาออก เพราะนักกฎหมายของ ปชป. เกรงว่าการชุมนุมอาจเข้าข่ายฝ่าฝืนพรป.พรรคการเมืองมาตรา ๔๕ ซึ่งตาม พรป. พรรคการเมืองปี ๒๕๕๐ บัญญัติไว้ในมาตรา ๖๖

 

…..พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐
…..มาตรา ๔๕ ห้ามมิให้พรรคการเมืองหรือผู้ดํารงตําแหน่งในพรรคการเมืองกระทําการ หรือส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ใดกระทําการอันเป็นการก่อกวนหรือคุกคามความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี ของประชาชน หรือกระทําการอันเป็นการทําลายทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ


…..เมื่อเข้าข่ายเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืน มาตรา ๔๕ กกต.ก็ต้องยื่นศาลรัฐธรรมนูญเพื่อสั่งยุบพรรคการเมืองนั้นตามมาตรา ๙๒


…..มาตรา ๙๒ เมื่อคณะกรรมการมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคการเมืองใดกระทําการ อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ยื่นศาลรัฐธรรมนูญเพื่อสั่งยุบพรรคการเมืองนั้น


…..(๓) กระทําการฝ่าฝืนมาตรา ๒๐ วรรคสอง มาตรา ๒๘ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๔ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๗๒ หรือมาตรา ๗๔

…..การชุมนุมของ กปปส. จึงไม่มีใครยื่นคำร้องต่อ กกต. เพื่อยื่นศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบ ปชป. เพราะนักกฎหมายของ ปชป. อ่านกฎหมายรู้ดูกฎหมายเป็นก่อนจะทำอะไรที่อาจจะมีผลถึงพรรค ก็จะไม่เสี่ยงและมีการป้องกันไว้ก่อน

…..การที่นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคและนางสาวพรรณิการ์ วานิช โฆษกพรรคอนาคตใหม่ ชักชวนให้ประชาชนไปชุมนุมที่สกายวอล์ก หน้าหอศิลป์ ปทุมวันในวันนี้ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗ ถึง ๑๘ นาฬิกา

…..ถ้ามีบุคคลไปยื่นคำร้องต่อ กกต. ว่าเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนมาตรา ๔๕ ขอให้ กกต.ยื่นศาลรัฐธรรมนูญเพื่อยุบพรรคอนาคตใหม่ตามมาตรา ๙๒(๓)

 

…..นายธนาธรและนางสาวพรรณิการ์จะอ้างว่ามีสิทธิชุมนุมตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๔๔ ก็คงไม่ได้
…..บทบัญญัติในมาตรา ๔๔ เป็นการให้สิทธิแก่ประชาชนโดยทั่วไป แต่เมื่อบุคคลใดเป็น ส.ส. หรือมีตำแหน่งในพรรคการเมืองก็ต้องยึดถือปฏิบัติตาม พรป.การเลือกตั้งและ พรป. พรรคการเมืองด้วย

…..นายธนาธรกับพวกชักชวนประชาชนไปชุมนุมเพราะไม่พอใจที่ กกต. มีมติให้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อยุบพรรคอนาคตใหม่จากกรณีที่นายธนาธรให้พรรคอนาคตใหม่กู้ยืมเงิน ๑๙๑ ล้านบาทเศษ

…..โดยที่ยังไม่รู้ว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำสั่งให้รับคำร้องของ กกต.ไว้พิจารณาหรือไม่ หากรับไว้พิจารณาจะมีคำชี้ขาดว่าอย่างไรก็ไม่อาจรู้ได้

…..ถ้าศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งไม่รับคำร้องของ กกต. หรือให้รับคำร้องไว้พิจารณา แต่พิจารณาแล้วมีคำวินิจฉัยให้ยกคำร้อง เรื่องก็ควรจบด้วยดี

…..แต่การนัดประชาชนไปชุมนุมในวันนี้ หากมีผู้ไปร้องต่อ กกต. ว่าเป็นกระทำที่ฝ่าฝืนมาตรา ๔๕ และ กกต.มีมติเห็นด้วย จึงยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อยุบพรรคอนาคตใหม่อีก

…..นายธนาธร นายปิยบุตร และนางสาวพรรณิการ์ คงจะออกมาโวยว่ามีคนกลั่นแกล้งอีก แต่ถ้าเมื่อใดคิดได้ว่า นักกฎหมายของพรรคอนาคตใหม่อ่อนด้อยประสบการณ์ในการทำงาน ก็ควรไปปรึกษานักกฎหมายของ ปชป.

…..ส่วนที่มีพรรคการเมืองบางพรรคจะให้นักกฎหมายของพรรคมาช่วยนั้น ขอให้พิจารณาให้ดี เพราะพรรคการเมืองพรรคนั้นก็ถูกศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้ยุบพรรคมาแล้ว