สนธิญาณเปิดอบรมสถาบันฯรุ่น3ชูธงทิศทางไทยนำปฏิวัติสังคมสร้างสรรค์ ไม่ลงท้องถนน!?!

0

จากกรณีวันนี้(14ธ.ค.62) สถาบันทิศทางไทยได้เปิดอบบรมในรุ่นที่ 3 จัดขึ้นระหว่างในวันที่ 14-15 ธันวาคม 2562 กับหลักสูตร Ignite Thai Move ผู้นำใหม่ ทิศทางใหม่ นำไทยสู่ศตวรรษที่ 21 เปิดการอบรมโดย นายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม ประธานกรรมการผู้ก่อตั้งสถาบันทิศทางไทย ซึ่งมีเนื้อหาบางช่วงที่น่าสนใจระบุว่า สถาบันทิศทางไทย มีความมุ่งหวังที่จะให้ทุกคนที่เข้ามาอบรมมีส่วนร่วมในการผลักดันสังคม ไม่เพียงเฉพาะนักวิชการ ที่เป็นผู้มาให้ความรู้ แต่ยังหมายถึงผู้เข้ามาอบรมได้แลกเปลี่ยนกัน แล้วออกไปขับเคลื่อนสังคมต่อไป

 

ทั้งนี้สถาบันทิศทางไทยไม่ได้ชี้นำหรือต้องการชักจูง แต่เพียงต้องการที่ผู้ที่เข้ามาแล้วได้นำข้อมูล ข้อคิดเห็นที่ได้แลกเปลี่ยนกัน โดยไม่จำเป็นที่ทุกคนจะต้องคิดเหมือนกับทางสถาบันฯ ซึ่งแต่ละคนที่เข้ามาร่วมโดยแต่ละรุ่นจะมีความหลากหลาย โดยที่มีค่าใช้จ่ายสมัครอบรมคนละ5พันบาท แต่ก็มีคนจำนวนหนึ่งที่ไม่ต้องจ่ายนั่นคือ กลุ่มตัวแทนเครือข่ายชาวบ้าน เกษตรกรให้มาร่วมแลกเปลี่ยนรับรู้วิถีชีวิตที่ดำเนินอยู่ อีกทั้งยังมีกลุ่มแรงงานรัฐวิสาหกิจ นิสิต-นักศึกษา ซึ่งในจำนวนผู้ที่เข้ามาจะมีประมาณ30-35คนเท่านั้นที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง

 

“เอกสารที่ให้นั้นมีลิงค์ข้อมูลเพื่อให้นำไปสืบค้นหาข้อมูลต่อยอด นั่นคือสิ่งที่สถาบันฯอยากให้เห็นได้รู้เอง ความคิดจะเกิดขึ้น อยากที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศ ทางสถาบันฯอยากให้เกิดการปฏิวัติขนานใหญ่จากสภาพที่เป็นอยู่ยังไม่น่าพอใจซึ่งก็เชื่อว่าทุกคนก็คงคิดเหมือนกันว่าสภาพการณ์ประเทศไทยตอนนี้ยังไม่พอใจยังไม่ดีเท่าที่ควรจะเป็น แต่การจะเปลี่ยนแปลงสังคมได้นั้น เราต้องรู้จักสังคมของเราเองก่อน อย่าง40ปีกว่ามีองค์กรอย่างพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (พคท.)ถือธงนำอยากเปลี่ยนแปลงประเทศ ซึ่งต้องรู้โครงการเศรษฐกิจ การเมือง เช่น ประเทศจีน รัสเซีย ที่ทำสำเร็จ”

 

นอกจากนี้ประธานกรรมการผู้ก่อตั้งสถาบันทิศทางไทย ยังกล่าวอีกว่า การขับเคลื่อนของสังคมจะต้องมีพื้นฐานทางสังคม จะเห็นว่าการพัฒนาของทางยุโรปจะกลับข้างตรงกันข้ามของฟากตะวันออก ซึ่งทางนั้นจะมีพระชี้นำโดยมีองค์กรที่ครอบอยู่ ขณะที่ย้ำว่า ประชาธิปไตยทางฝั่งยุโรปก็เป็นแบบยุโรป โดยทางสถาบันฯไม่ได้เชื่อเรื่องประชาธิปไตยแบบที่ยุโรปเชื่อ เพราะแบบนั้นไม่มีอยู่จริง แต่เราเชื่อแบบที่ว่า ประชาธิปไตยต้องเคารพทุกชีวิตที่มีคุณค่า ต้องเคารพชีวิตอื่นด้วย ไม่ใช่ประชาธิปไตยที่เชื่อแค่การเคารพความเป็นมนุษย์เท่านั้น

 

อย่างไรก็ตามสถาบันทิศทางไทย มีความเชื่อที่เป็นแรงขับดันว่า ในความเป็นขาวดำหรือถูกผิดนั้นเป็นอันตรายเพราะจะนำพาไปสู่การปะทะเสียชีวิต บาดเจ็บ หากถามว่าทำไมสภาพสังคมไทย การเมืองไทยถึงยังเป็นลักษณะนี้ก็เพราะประชาชนเรายังไม่ตื่นตัวพอ ซึ่งต้องให้เกิดการปฏิวัติ นี่คือธงนำทิศทางของสถาบันฯ อันหมายถึงการปฏิวัติความคิด ข้อมูล สถิติ  ทำในเชิงสร้างสรรค์ นี่คือทิศทางของสถาบันทิศทางไทย เราคิดและเชื่อ หวังแบบนี้

 

สำหรับการอบรมในรุ่น3 ระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2562 มีหัวข้อในการบรรยายดังนี้

– สถาบันพระมหากษัตริย์กับการปกปักรักษาชาติและความเป็นไทย

โดย นพ. เอกชัย โควาวิสารัช

– วิกฤตประชากรโลก-วิกฤตสิ่งแวดล้อม วิกฤตการกวาดล้างจากเทคโนโลยีใหม่

โดย ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์

– ภัยพิบัติโลก ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความท้าทายต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

โดย ดร.กัมปนาท ภักดีกุล

– ระเบียบโลกใหม่ประชาธิปไตยในเงื้อมมืออเมริกา

โดย ดร.กิตติธัช ชัยประสิทธิ์

– ทักษะการสื่อสารในNew Media อย่างทรงพลังและมีประสิทธิภาพ

โดย คุณฉัตรชัย ภู่โคกหวาย

– ชำแหละทุนสามานย์ยึดโลก

โดย ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล

– เข้าใจการเงินการคลังไทย รับมือวิกฤตโลก

โดย คุณอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี

– สืบสานภารกิจ 2475 ประชาธิปไตยไม่จริง?

โดย ดร.เวทิน ชาติกุล

– โฮโมดีอุสวิชั่น-8 วิชั่นทิศทางไทย

โดย ดร.สุวินัย ภรณวลัย

– Synergy workshop next move ประเทศไทยแบบไหนที่คุณอยากเห็น

โดย ดร.นักรบ ระวังการณ์-ดร.แสงเทียน อยู่เถา

.

ค่าลงทะเบียน ๕,๐๐๐ บาท

ฟรี

– อาหาร ๕ มื้อ

– เบรค ๔ เบรค

– กระเป๋า ๑ ใบ

– แจ็คเก็ต ๑ ตัว

และ หลังอบรมมีใบประกาศนียบัตรมอบให้

.

สถาบันทิศทางไทย สถานที่อบรม ผู้นำใหม่ ทิศทางใหม่

จุดประกายความคิด และข้อเท็จจริงที่จำเป็นต่ออุดมการณ์เพื่อขับเคลื่อนทิศทางไทยใหม่อย่างมีสัมมาทิฐิ สร้างผู้นำทางความคิด พร้อมผลิตและเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่และข่าวสารที่ถูกต้องสู่สังคมไทย

สนใจเข้าร่วมอบรมกับ “สถาบันทิศทางไทย”

.

ติดต่อสอบถามโทร : ๐๒-๕๒๕-๔๒๔๒ , ๐๘๖-๓๔๐-๑๒๔๑

หรือช่องทางโซเชียลมีเดีย

.

FACEBOOK : @thaimoveinstitute

TWITTER @thaimove_

LINE : thaimoveinstitute

INSTAGRAM : thaimoveinstitute

YouTube : ThaiMoveInstitute

.

#NEXTMOVEประเทศไทยถ้าคุณไม่ใครจะทำ #สถาบันทิศทางไทย