ข้อควรปฏิบัติ หลังมีมาตรการผ่อนปรน เปิดร้านเสริมสวย และร้านตัดผม 3 พ.ค. 63

0
ร้านตัดผมเปิดเมื่อไร,ร้านตัดผมเปิด,โควิด19,โควิด-19,

หลัง ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ ศบค. มีมาตรการผ่อนปรนให้สถานประกอบการร้านตัดผม เสริมสวย เปิดให้บริการได้ตั้งแต่ 3 พฤษภาคม 2563

ในส่วนผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการ พนักงานและผู้เกี่ยวข้องกับงานบริการทุกคน ต้องให้ความสำคัญด้านความสะอาด ปลอดภัย สร้างสุขอนามัยที่ดีให้กับตนเองและลูกค้าผู้ใช้บริการ และปฏิบัติตามมาตรการของกรมอนามัยในการควบคุมป้องกันเชื้อโควิด-19

มีข้อควรปฏิบัติที่ต้องทำเพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยงจากโรคโควิด-19 ดังนี้

ร้านตัดผม

 • ผู้เกี่ยวข้องกับงานบริการในร้านทุกคน มีความรู้ในการปฏิบัติตัวมีสุขอนามัยที่ดี
 • ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส
 • สวมเสื้อคลุม ใส่หน้ากากผ้าหรือสวม Face shield ใส่ถุงมือยางตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน

สิ่งแวดล้อมภายในร้าน

 • มีจุดล้างมือ หรือเจลแอลกอฮอล์ ไว้บริการอย่างเพียงพอ
 • มีระบบระบายอากาศที่ดี โดยเปิดประตูหน้าต่างให้อากาศถ่ายเท
 • ทำความสะอาดเก้าอี้ จุดบริเวณที่มีการสัมผัสร่วมกัน อย่างน้อย 2 ชั่วโมง/ครั้ง
 • อุปกรณ์ เช่น หวี แปรง กรรไกร ต้องทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุกครั้ง ก่อนและหลังให้บริการลูกค้า
 • ไม่ควรใช้ของใช้ร่วมกัน เช่น ผ้าขนหนู ใบมีดโกน

ส่วนของลูกค้า

 • ต้องได้รับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส
 • ต้องใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย
 • ต้องล้างมือด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ ก่อนข้าและออกจากร้าน
 • ลูกค้าควรนัดคิว เพื่อลดระยะเวลาการนั่งรอ และอยู่ในร้านร่วมกัน
มาตรการผ่อนปรน เปิดร้านเสริมสวย และร้านตัดผม

ข้อมูลจาก : ไทยคู่ฟ้า