กรมการขนส่ง แนะ!! ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตการเดินทางอย่างไร? เพื่อเลี่ยงจากโควิด-19

0

กรมการขนส่งทางบก ได้แนะนำวิธีปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตการเดินทางอย่างไร? เพื่อเลี่ยงและปลอดภัยจากโควิด-19

กรมการขนส่ง แนะ!! ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตการเดินทางอย่างไร? เพื่อเลี่ยงจากโควิด-19

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2563 เพจเฟซบุ๊ก ไทยคู่ฟ้า ได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับ วิธีการเดินทาง เพื่อเลี่ยงโควิด-19 ต้องทำอย่างไร? โดยระบุว่า..

หากต้องใช้บริการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ ควรสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งตลอดการเดินทาง รวมถึงผู้โดยสารและผู้ขับรถ ควรงดพูดคุยโทรศัพท์ในระหว่างการโดยสารรถสาธารณะ และพกพาแอลกอฮอล์ชนิดเจลไว้สำหรับทำความสะอาดด้วยทุกครั้ง

ในส่วนกรณีโดยสารรถแท็กซี่ ควรนั่งตอนหลังของรถเพื่อเว้นระยะห่างระหว่างผู้ขับรถและผู้โดยสาร ลดความเสี่ยงการติดต่อ นอกจากนี้ ในส่วนของผู้ขับรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท แนะนำให้สังเกตอาการตนเองอยู่เสมอ หากป่วย มีอาการไข้ ไอ จาม ห้ามขับรถเด็ดขาด ควรกักตัวที่บ้านเพื่อสังเกตอาการ และขณะให้บริการหมั่นล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ชนิดเจลหรือน้ำบ่อย ๆ และสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดระยะเวลาให้บริการ หากในระหว่างขับรถมีผู้โดยสารไอ จาม ให้ปิดแอร์แล้วเปิดหน้าต่างระบายอากาศ เพื่อไม่ให้เชื้อไวรัสสะสมอยู่ในรถ ลดโอกาสการติดเชื้อของผู้ขับรถและผู้โดยสารท่านอื่น

กรมการขนส่ง แนะ!! ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตการเดินทางอย่างไร? เพื่อเลี่ยงจากโควิด-19

สำหรับการให้บริการของรถโดยสารสาธารณะอื่น ๆ เช่น รถเมล์ หรือ รถร่วม ขสมก. และรถตู้ปรับอากาศ รวมถึงการให้บริการที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร จะดำเนินการตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมหรือมาตรการ Social Distancing เว้นระยะนั่ง หรือยืนห่างกัน อย่างน้อย 1-2 เมตร

กรมการขนส่ง แนะ!! ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตการเดินทางอย่างไร? เพื่อเลี่ยงจากโควิด-19

นอกจากนี้ เว้นเบาะที่นั่งในรถตู้โดยสารและรถโดยสารประจำทาง กำหนดพื้นที่ยืนบนรถเมล์ ส่วนที่สถานีขนส่งผู้โดยสารทุกแห่งจะมีมาตรการคัดกรองผู้โดยสารทุกคนก่อนการเดินทาง รวมถึงตรวจคัดกรองพนักงานขับรถและผู้ประจำรถ หากพบผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส หรือไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ผู้ให้บริการมีสิทธิปฏิเสธการให้บริการได้

กรมการขนส่ง แนะ!! ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตการเดินทางอย่างไร? เพื่อเลี่ยงจากโควิด-19

หากประชาชนพบรถโดยสารไม่ปฏิบัติตามมาตรการ Social Distancing หรือมาตรการอื่นๆ ที่ภาครัฐกำหนดเพื่อป้องกันและควบคุมไม่ให้มีการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง

แนะ!!! ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตการเดินทางเพื่อเลี่ยงโควิด-19.#ไทยคู่ฟ้า หากต้องใช้บริการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ…

Posted by ไทยคู่ฟ้า on Sunday, May 3, 2020

ข้อมูลจาก : ไทยคู่ฟ้า