ศรีสุวรรณ จี้ตรวจสอบ ลงทะเบียนรับเงิน 3000 บาท “ธนาธรแจกเงิน” เรี่ยไรถูกต้องหรือไม่!?

0
984
ศรีสุวรรณ จี้ตรวจสอบ ลงทะเบียนรับเงิน 3000 บาท "ธนาธรแจกเงิน" เรี่ยไรถูกต้องหรือไม่!?

ศรีสุวรรณ จี้กรมการปกครองตรวจสอบ “ธนาธรแจกเงิน” ที่คณะก้าวหน้าจัดเรี่ยไรระดมทุน “ลงทะเบียนรับเงิน 3,000 บาท” ขออนุญาตหรือไม่?

ศรีสุวรรณ จี้ตรวจสอบ ลงทะเบียนรับเงิน 3000 บาท “ธนาธรแจกเงิน” เรี่ยไรถูกต้องหรือไม่!?

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2563 เพจเฟซบุ๊ก ศรีสุวรรณ จรรยา ได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับ ธนาธรแจกเงิน ที่คณะก้าวหน้าจัดเรี่ยไรระดมทุน โดยเนื้อหาระบุว่า..

นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีกลุ่มการเมืองนาม “คณะก้าวหน้า” นำโดยนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ได้จัดกิจกรรมไลฟ์สดคอนเสิร์ตระดมทุน #MAYDAYMAYDAY เราช่วยกัน เมื่อวันที่ 1-2 พ.ค.63 ที่ผ่านมา

ศรีสุวรรณ จี้ตรวจสอบ ลงทะเบียนรับเงิน 3000 บาท “ธนาธรแจกเงิน” เรี่ยไรถูกต้องหรือไม่!?

โดยอ้างว่าจะระดมทุนดังกล่าวไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื่อโรคไวรัสโควิด-19 นั้น
กิจกรรมดังกล่าวแม้จะมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อสาธารณประโยชน์ แต่มิได้เป็นการดำเนินการโดยภาครัฐหรือทางราชการ กฎหมายจึงกำหนดให้ต้องขออนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่เสียก่อนตามความใน ม.6 ประกอบ ม.8 แห่ง พรบ.ควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ.2487

ศรีสุวรรณ จี้ตรวจสอบ ลงทะเบียนรับเงิน 3000 บาท “ธนาธรแจกเงิน” เรี่ยไรถูกต้องหรือไม่!?

ซึ่งตามกฎกระทรวงแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ และกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการขออนุญาตจัดให้มีการเรี่ยไรและทำการเรี่ยไร พ.ศ.2548 กำหนดให้อธิบดีกรมการปกครอง เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม ม.8 ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งต้องตรวจสอบต่อไปว่าผู้ขออนุญาตเคยต้องโทษเกี่ยวกับลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ โจรสลัด กรรโชก ฉ้อโกง ยักยอกทรัพย์ รับของโจร หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายลักษณะอาญาหรือไม่ หากใครฝ่าฝืนย่อมมีความผิดตาม ม.17 ประกอบ ม.19 ได้หรือหากผู้จัดกิจกรรมปิดบังอำพรางข้อเท็จจริงก็อาจเข้าข่ายความผิดฐานแจ้งความเท็จตาม ปอ.ม.172 ได้

สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงได้ทำหนังสือร้องเรียนไปยังอธิบดีกรมการปกครองเพื่อขอให้ดำเนินการตรวจสอบต่อไปว่า

  1. กิจกรรมการเรี่ยไรดังกล่าวมีการดำเนินการขออนุญาตจากกรมการปกครองตามกฎกระทรวง แห่ง พรบ.ควบคุมการเรี่ยไร 2487 แล้วหรือไม่ อย่างไร

2. กิจกรรมการเรี่ยไรดังกล่าวมีการออกใบรับเงินให้กับผู้บริจาคทุกคนตามที่กำหนดไว้ใน ม.13 หรือไม่

3. กิจกรรมการเรี่ยไรดังกล่าว มียอดรับเงินบริจาคตรงกับยอดการบริจาค โดยการนำไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดแล้ว หรือไม่ อย่างไร

ทั้งนี้เมื่อมีการตรวจสอบตามข้อร้องเรียนดังกล่าว ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นลงไปแล้ว หากพบว่าเป็นการดำเนินการที่ฝ่าฝืนพรบ.ควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ.2487 ก็ย่อมที่จะฝ่าฝืน พรบ.การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องตามไปด้วย ย่อมถือได้ว่า “เป็นความผิดที่สำเร็จแล้ว” ขอให้ดำเนินการทางกฎหมายเพื่อลงโทษตามครรลองของกฎหมายสูงสุดต่อไป ทั้งนี้กฎหมายต้องเป็นกฎหมาย ไม่อาจมีข้อยกเว้นให้บุคคลใดหรือคณะใดได้ แม้จะอ้างว่าเพื่อประโยชน์สาธารณะก็ตาม นายศรีสุวรรณกล่าวในที่สุด

ศรีสุวรรณจี้กรมการปกครองตรวจสอบคณะก้าวหน้าจัดเรี่ยไรระดมทุนขออนุญาตหรือไม่ นายศรีสุวรรณ จรรยา…

Posted by ศรีสุวรรณ จรรยา on Sunday, May 3, 2020

ข้อมูลจาก : ศรีสุวรรณ จรรยา